Temat: Wojna z kozakami w XVII wieku

1. Przyczyny wojny polsko - kozackiej
2. Dlaczego Kozacy wystąpili przeciw szlachcie, ale nie byli przeciwko królowi?
3.Dlaczego księciu Jeremiemu Wiśniowieckiemu zależało na otrzymaniu pełnego dowództwa?

prosze o szybką odpowiedź !!!!

2

Odpowiedzi

2009-11-27T16:10:10+01:00
1)Kozacy obawiali się uzależnienia od Rzeczpospolitej, której byli poddanymi i sprzeciwiali się poszerzeniu ich władzy na Ukrainie. Występowali tez przeciw unii z papiestwem.
2)W skład wojsk polskich wchodziły oddziały kozackie czyli tzw.Kozacy rejestrowi. Posiadali oni dzięki temu prawa wolnych ludzi i otrzymywali żołd. Władysław IV korzystając z ich usług nadał im specjalne przywileje. Wkrótce przez protest sejmu i szlachty musiał wycofać się z tą propozycją. Kozacy poczuli się oszukani. Wkrótce potem z tego właśnie powodu na Zaporożu wybuchło powstanie, ale to już całkiem inny temat. ;)

Trzeciego niestety nie wiem.
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-27T16:18:05+01:00
Przyczyny:
-Kozacy będąc poddanymi Rzeczpospolitej, sprzeciwiali się poszerzeniu władzy magnatów na Ukrainie
-zrezygnowanie z nadania specjalnych przywilejów dla żołnierzy z Zaporoża
-Kozacy byli wyznawcami prawosławia, co powodowało występowanie przeciw unii z papiestwem

2. Wystąpili przeciw szlachcie, bo obawiali się uzależnienia od magnatów i sprzeciwiali się poszerzenia ich władzy na Ukrainie.
Nie byli przeciwko królowi, ponieważ mieli uraz do szlachty, że nie uznała specjalnych przywilejów dla wojsk Kozackich.

3. Ponieważ był ruskim wojewodą i chciał zostać władcą Ukrainy. W ostateczności Ukraina została podzielona.