Zad.1Dwa boki trójkąta mają długość 6 cm i 11 cm.Trzeci bok tego trójkąta na pewno nie może mieć długośći:

a) 6 cm
b) 11 cm
c) 15 cm
d) 17 cm

zad.2 W każdym trójkącie prostokątnym:
a) wszystkie kąty są ostre,
b) każdy kąt ma inną miarę,
c) suma miar kątów ostrych wynosi 180 stopni,
d) suma miar kątów ostrych wynosi 90 stopni.

2

Odpowiedzi

2009-11-27T16:12:06+01:00