Podane zdania pojedyncze przekształć w odpowiednie zdania złożone.

1.W razie jakiś komplikacji poprosimy Marka o pomoc.
(zdanie złożone z podrzędnym okolicznikowym warunku)
(i zdanie złożone z podrzędnym dopełnieniowym)

2.Mimo dużego tłoku dotarliśmy do autorów zodzających autografy.
(zdanie złożone z podrzędnym okolicznikowym przyzwolenia)
(i zdanie złożone z podrzędnym przydawkowym)

3.Po zapaleniu światła zobaczył mężczyznę przebranego za rycerza.
(zdanie złożone z podrzędnym okolicznikowym czasu)
(i zdanie złożone z podrzędnym przydawkowym)

1

Odpowiedzi

2016-01-01T00:54:23+01:00
1.W razie jakiś komplikacji poprosimy Marka o pomoc.
(zdanie złożone z podrzędnym okolicznikowym warunku):
Jeśli pojawią się komplikacje,prosimy Marka o pomoc.
(i zdanie złożone z podrzędnym dopełnieniowym):
W razie jakiś komplikacji  poprosimy Marka, aby nam pomógł.

2.Mimo dużego tłoku dotarliśmy do autorów rozdających autografy.
(zdanie złożone z podrzędnym okolicznikowym przyzwolenia):
Pomimo że był duży tłok, dotarliśmy do autorów rozdających autografy.
(i zdanie złożone z podrzędnym przydawkowym):
Mimo dużego tłoku dotarliśmy do autorów, którzy rozdawali autografy.

3.Po zapaleniu światła zobaczył mężczyznę przebranego za rycerza.
(zdanie złożone z podrzędnym okolicznikowym czasu):
Kiedy zapalił światło, zobaczył mężczyznę przebranego za rycerza.
(i zdanie złożone z podrzędnym przydawkowym):
Po zapaleniu światła zobaczył mężczyznę, który się przebrał za rycerza. 
6 3 6