Temat: Wojna z kozakami w XVII wieku

1. Przyczyny wojny polsko - kozackiej
2. Dlaczego Kozacy wystąpili przeciw szlachcie, ale nie byli przeciwko królowi?
3.Dlaczego księciu Jeremiemu Wiśniowieckiemu zależało na otrzymaniu pełnego dowództwa?

prosze o szybką odpowiedź !!!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-27T17:07:45+01:00
1.Przyczyn wojny z Kozakami było wiele oto najważniejsze: problem religijny, napięcie społeczne, zaborcze wyprawy Kozaków na Turcję, powstanie rejestru Kozaków, chęć wprowadzenia pańszczyzny i poddaństwa.
2. Kozacy powstli przeciwko szlachcie, ponieważ o ona zabraniała nadania im przywilejów i chciała z nich zrobić chłopów. Działało to na zasadzie kija i marchewki tzn. kiedy była potrzebna kozacka bardzo bitna armia wtedy szlachta obiecywała im wielkie przywileje i powiększenie rejestru natomiast gdy kozacy przstawali być potrzebni szlachta próbowała z nich robić chłopów. Kozacy do króla nic nie mieli, ponieważ król chciał im nadać przywileje.
3.Nie posiadam takowych informacji ale wiem że był dowódcą wojsk koronnych który stosował brutalną walkę przeciw powstańcom między innymi wbijanie na pal.
11 3 11