Odpowiedzi

2009-05-25T10:23:41+02:00
W twórczości Williama Shakespeare'a często ukazywany zostawał problem walki o władzę. Doskonałym przykładem jest dramat "Makbet", gdzie skuszony przepowiednią trzech wiedźm i podszeptywaniem żony Makbet zaprasza króla do swego zamku, gdzie władca zostaje zabity przez małżonków. Następnie nie waha się przed niczym, byle zostać wybranym nowym królem.
Innym przykładem może być "Hamlet", gdzie żądny władzy wuj Hamleta zabija swego brata i pojmuje jego matkę za żonę zostając królem. Hamletowi ukazuje się duch jego ojca i prosi go o pomstę, na co syn zgadza się. Udaje szalonego by doprowadzić do pojedynku z królem i jego śmierci.
Reasumując, Shakespeare ukazuje niebezpieczeństwo walki o władzę w najwyższych kręgach społecznych oraz jej następstwa.