Odpowiedzi

2009-11-27T16:26:34+01:00
Autorstwo dwóch kanonicznych ksiąg Nowego Testamentu trzeciej ewangelii oraz Dziejów Apostolskich przypisuje się tradycyjnie Łukaszowi, towarzyszowi świętego Pawła. Paweł w Liście do Kolosan pisze o Łukaszu umiłowany lekarz. Według tradycji Łukasz był nawróconym poganinem, Grekiem urodzonym najprawdopodobniej w Antiochii Syryjskiej. Nie są znane okoliczności jego nawrócenia. Poznajemy go w chwili kiedy towarzyszy Pawłowi w jego podróżach misyjnych.
4 3 4
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-27T16:35:25+01:00
Stanisław Kostka żył 1550-1568r miał 6 rodzeństwa. Do 12 roku życia uczyli go rodzice. W wieku lat 14 został wysłany wraz ze swoim bratem Pawłem do zakonu jezuitów w Wiedniu. Stanisław łączy naukę z życiem katolickim. W grudniu 1565r ciężko zachorował. W czasie choroby miał dwie wizje. W pierwszej wizji św. Barbara z dwoma aniołami przyniosła mu Komunię Świętą. Miał też drugą wizję, w której Matka Boża z Dzieciątkiem Jezus pochyla się nad nim i składa mu w ramiona Dzieciątko następnego dnia po wizji obudził się zupełnie zdrowy. Stanisław chciał wstąpić do zakonu Jezuitów, lecz gdy nie uzyskał zezwolenia rodziców uciekł z Wiednia. Dotarł do Dillingen w Bawarii i zgłosił się do Piotra Kanizjusza. Ten wysłał go do Rzymu, gdzie Franciszek Borgiasz przyjął 1567 roku do nowicjatu. Stanisław mając lat 18 złożył śluby zakonne. 10 sierpnia 1568 roku nagle zachorował na malarię i zmarł 15 sierpnia 1568 r. w Rzymie. Na jego pogrzeb przybyło bardzo wielu ludzi.

Teks nie został skopiowany z żadnej strony.
4 3 4