1.Uzupełnij zdania.
Dyfuzja polega na.....................Najszybciej dyfuzja zachodzi w ...............,a najwolniej w ................Spowodowane to jest..................Materia ma budowę...........Dowodem na to jest zjawisko.........
2.podaj 2 przykłady dyłuzji zaobserwowane w życiu codziennym...............................................................................................................................................................................
3.zaznacz przykłady,które potwierdają zachodzenie procesu dyfuzij.
a. unoszący się zapach smażonej ryby
b.otrzymywanie tlenu z manganianu v11 potasu
c.reakcja chemiczna magnezu z kwasem solnym
d.rozprzeszczenie sie zapachy derodorantu
e,spalanie magnezu
f.mieszania kaszy z ryżem

zadaniaz cwiszan nowa era str 46, 47, zadania z cwiczniach maja numery 2 ,3, 4

2

Odpowiedzi

2009-11-27T16:32:04+01:00
Dyfuzja polega na samoistynym mieszaniu się stykających sie substancji. Najszybciej dyfuzja zachodzi w gazach,a najwolniej w ciałąch stałych Spowodowane to jest drganiem i ruchem atomó i cząsteczek Materia ma budowę ziarnistą Dowodem na to jest zjawisko
2.podaj 2 przykłady dyłuzji zaobserwowane w życiu codziennym
- sok i herbata
-zapach odśiwerzacza powietrza w powietrzu
3.zaznacz przykłady,które potwierdają zachodzenie procesu dyfuzij.
a. unoszący się zapach smażonej ryby TAK
b.otrzymywanie tlenu z manganianu v11 potasu Nie
c.reakcja chemiczna magnezu z kwasem solnym NIE
d.rozprzeszczenie sie zapachy derodorantu TAk
e,spalanie magnezu NIE
f.mieszania kaszy z ryżem NIE
46 3 46
2009-11-27T16:47:48+01:00
1.Dyfuzja polega na samorzutnym mieszaniu się cząsteczek. Najszybciej zachodzi w gazach, a najwolniej w ciałach stałych. Spowodowane to jest chaotycznym mieszaniu się ich drobin. Materia ma budowę nieciągłą i ziarnistą .Dowodem na to jest zjawisko dyfuzji.
2. Dyfuzja w życiu codziennym :
* pryśnięcie perfumami,
*mieszanie się herbaty.
3. *a
*d

Mam nadzieję,że wszystko się zgadza ;)
49 4 49