Wózek o masie m1=50kg , poruszający się z prędkością o wartości v1=10 m/s , zderza się niesprężyście z wózkiem o masie m2=75kg, o nieznanej prędkości. oba wózki poruszają się dalej z prędkością o wartości v2=2,5 m/s zgodnie ze zwrotem prędkości v1 . oblicz wartość prędkości wózka o masie m2.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-27T17:46:22+01:00
M1-masa ciała pierwszego
V1-prędkość ciała pierwszego
m2-masa ciała drugiego
Vx-prędkość ciała drugiego (to musimy obliczyć)
V2-prędkość obu ciał po zderzeniu
Pp=Pk
m1*V1-m2*Vx=(m1+m2)*V2 => m2*Vx=m1*V1-(m1+m2)*V2
=> Vx=m1*V1-(m1+m2)*V2/m2

Vx=(50kg*10m/s-(50kg+75kg)*2,5m/s)/75kg=(500kgm/s-312,5kg/s)/75kg=187,5m/75s=2,5m/s