Odpowiedzi

2009-11-27T19:46:47+01:00
Kartagina zawsze była wrogiem Republiki. Posiadała ogromną flotę, ale po II Wojnie Punickiej zaczeła upadać. Jej znacznie, gospodarka i potencjał militarny był po roku 202 znikomy. Ale możemy przypuszczać, że Punijczycy podnieśli się po klęsce z 241 roku, więc w przyszłości mogą stanowić groźne zagrożenie dla bytu Imprerium Romanum na Morzu Śródziemnym. Kartaginę należy zrównać z ziemią, aby była przykładem dla innych narodów. Nie należy przeciwstawiać się potędze i woli Rzymu! Ludzi sprzedać do niewoli! Utworzyć prowincję zwaną Afryka. Dzięki korzystnemu klimatowi, będziemy osiągać ogromne korzyści z uprawi zbóż.
1 3 1