1. Jakie elementy kultury baroku różniły ją od kultury renesansu?
W czym stanowiła jej kontynuację, a w czym zaprzeczenie?

2. Jak zmieniłsię pogląd na świat w epoce baroku?

3. Jakie cele stawiała sobie religijna sztuka baroku?


Prooooosze o pomoc. :)
Z góry dziekuje. ^^

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-27T17:33:34+01:00
1. Barok wyrósł z kryzysu ideologii renesansowej. Powtarzało się bardzo dużo motywów m.in: sztuka, śmierć, życie wieczne, Bóg, miłość. Barok jednak był słabiej rozwinięty, w Renesansie ludzi czuli poczucie bezpieczeństwa, byli bogatsi.


2. W epoce Renesansu wierzono, że po śmierci trafi się do wiecznej arkadii, cnota może uwolnić człowieka od grozy śmierci. Wierzono, że życie wieczne jest łatwo osiąganle, zaś w Baroku człowiek nie wyrażał zgody na jej przyjście śmierci, czuł lęk, strach, ludzie sądzili, że życie wieczne jest odległe i bardzo trudno jest do niego dojść, życie przedstawione było jako nieustająca walka o własne ocalenie.
Jeśli chodzi o oświate to Renesans nastawiony był na rozwój nauki, powstał wtedy pierwszy uniwersytet, w Baroku jednak program szkół nie miał na celu zaspokojenia głodu wiedzy, ale wyuczenie wygłaszania mów i pisania wierszy na okolicznościowe przyjęcia.
Wizje świata w poszczególnych epokach zależą bowiem w dużej mierze od wydarzeń historycznych i filozofii.


3. Barok opierał się w tamtym okresie na wierze teocentryzmie. Bóg jest niewidzialny, nie ułatwia człowiekowi walki ze światem, oprócz Boga na świecie jest szatan, który czyha na człowieka. Bóg jako partner dialogu - niepoznawalny i niewyobrażalny jest świętą tajemnicą. Bóg organizatorem ładu społecznego „Bóg każdemu wiek i stan wyrokiem swym znaczy, A jak on zaordynuje, nie będzie inaczej!”. Dobroć Boga, czyli dar wolnej woli jest źródłem kłopotów człowieka, ponieważ trudno mu wybierać, co jest dobre, a co złe”
4 3 4