Jedną metalową kulę elektryzujemy ładunkiem dodatnim +Q, drugą taką samą kulę - ładunkiem ujemnym -3Q. Czy po zetknięciu tych kul i wyrównaniu ładunków oraz rozsunięciu ich na poprzednią odległość zwrot siły wzajemnego oddziaływania pozostanie taki sam jak poprzednio czy zmieni się na przeciwny? Czy wartość siły wzajemnego oddziaływania kul na siebie wzrośnie czy zmaleje i ile razy?

1

Odpowiedzi

2009-05-24T18:59:46+02:00
Zwrot sił zmieni się na przeciwny. Wartość oddziaływania zmaleje 3 krotnie.

Ładunek na każdej kuli= -1Q