Zad. 1
W kinie zajęto 124 miejsca, co stanowi 15,5% wszystkich miejsc.
Ile jest miejsc w tym kinie?
x - liczba wszystkich miejsc

Zad. 2
W pewnej szkole 75 uczniów bierze udział w różnych zawodach sportowych.
Stanowią oni 12,5% wszystkich uczniów tej szkoły. Ilu uczniów chodzi do tej szkoły?

Zad. 3
3,2 pewnej liczby wynosi 0,64. Jaka to liczba?

Zad. 4
Cenę benzyny podwyższono o 5%. Cena litra paliwa po podwyżce wyniosła 3 zł 99 gr. Ile kosztował litr benzyny przed podwyżką?

Zad. 5
Cenę chleba obniżono o 5%. Po obniżce chleb kosztował 1 zł 71 gr. Jaka była cena tego chleba przed obniżką?

5

Odpowiedzi

2009-05-24T19:06:02+02:00
1.
15,5%-124miejsc
100%-xmiejsc

15,5x=12400|:15,5
x=800
odp. W kinie jest 800miejsc.
2.
12,5%=75uczniów
100%-xuczniów
12,5x=7500|:75
x=600
odp. Do szkoły chodzi 600 uczniów.
3.
3,2%=0,64|:3,2
1%=0,200
0,200*100=20
odp. Ta liczba to 20
4.100%+5%=105%
105%-3,99zł
100%-xzł
105x=399|:105
x=3,8
Cena paliwa przed podwyższką wynosiła 3,80zł
5.100%-5%=95%
95%-1,71zł
100%-xzł
95x=171|:95
x=1,80
Chleb przed obnizką kosztował 1,80zł
3 5 3
2009-05-24T19:08:11+02:00
1. 800
2. 600
3. 0,2
4. 3,8
5. 1,8

wszystko robisz z proporcji ;)
5 2 5
2009-05-24T19:11:26+02:00
1)
124---15,5%
x------100%
x=100*124/15,5=800

2)
75---12,5%
x----100%
x=100*75/12,5=600

3)
3,2---0,64
1------x
x=1*0,64/3,2=0,2

4)
105%---3,99
100%---x
x=100*3,99/105=3,8

5)
95%---1,71
100%--x
x=100*1,71/95=1,8
2 3 2
2009-05-24T19:16:23+02:00
1.
124 - 15,5%
x - 100%
x = 800
2.
75 - 12,5%
x - 100%
x = 600
3.
3,2% - 0,64
100% - x
x = 20
4.
x + 5%x = 3,99zł
x + 5/100x = 3,99zł
105/100x = 3,99zł
105/100x = 399/100zł *100/105
x = 3,8zł
5.
x - 5%x = 1,71zł
x - 5/100x = 171/100zł
95/100x = 171/100zł *100/95x
x = 1,8zł
2 3 2
Najlepsza Odpowiedź!
2009-05-24T19:29:05+02:00
Zad.1
124-15,5%
x-100%
stosujemy technikę mnożenia przez krzyż.
Odp. Wszystkich miejsc w kinie jest 800.

zad. 2
75-12,5%
x-100%
tak samo mnożymy na krzyż
Odp. Wszystkich uczniów w szkole jest 600.

zad. 3
domyślam się że chodzi o 3,2%
3,2%-0,64
100%-x
technika na krzyż
Odp. Ta liczba to 20.

zad. 4
105%-3,99
5%-x
mnożenie na krzyż
x= 0,19
3,99 - 0,19= 3,8
Odp. Cena przed podwyżką wynosiła 3,8 zł

zad. 5
95%-1,71
100%-x
x= 1,8
1,8-1,71= 0,09
Odp. Przed obniżką cena chleba wynosiła 1,8 zł.
4 3 4