Jakie lasy są w Cierpiszu koło Łańcuta tylko proszę szybko
i dłuższe wypowiedzi to ma być wypracowanieMam to na poniedziałek ale muszę mieć na jutro proszę pomóżcie !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
plisssssssssss!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

3

Odpowiedzi

2009-11-27T17:09:29+01:00
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-27T17:13:31+01:00
*
Zabłocice
[~ 7.1 km] Rezerwaty przyrody

Naturalne zbiorowiska leśne dawnej Puszczy Sandomierskiej, ostoja ptaków, liczne gatunki roślin rzadkich i chronionych.
*
Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowski Obszar Chronionego Krajobrazu
[~ 9.9 km] Obszary chronionego krajobrazu

Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowski Obszar Chronionego Krajobrazu zajmuje fragment Płaskowyżu Kolbuszowskiego o krajobrazie rolniczo-leśnym.Występuje tu duża różnorodność środowisk - od piaszczystych wydm do bagien torfowisk i wód. Rosną tu bory sosnowe i mieszane, lasy mieszane, olsy, łęgi, kwasne łąki, szuwary oczeretowe, mannowe, zbiorowiska wydmowe, ziołoroślowe, trzęślicowe, łąki ostrożeniowe i rajgrasowe.
*
Szwajcaria Ropczycka
[~ 12.1 km] Rezerwaty przyrody

Obszar lasów, zadrzewień, łąk i pól na lessowym podłożu, ochrona procesów geologicznych oraz zbiorowisk leśnych i łakowych
*
Buczyna w Cyrance na Płaskowyżu Kolbuszowskim
[~ 14.3 km] Rezerwaty przyrody

las mieszany o charakterze przejściowym od bukowego do dębowo-grabowego
*
Strzyżowsko-Sędziszowski Obszar Chronionego Krajobrazu
[~ 19.9 km] Obszary chronionego krajobrazu

Strzyżowsko-Sędziszowski Obszar Chronionego Krajobrazu obejmuje fragment Pogórza Strzyżowskiego Krajobraz ma charakter rolniczy.Cechą charakterystyczną jest obecność pokrywy lessowej w jego północnej części oraz strefy przejściowej do pokryw fliszowych w części południowej. Dominują tu grądy a w obniżeniach buczyna karpacka i łęgi podgórskie wzdłuż potoków. Spotyka tu się łąki wilgotne z ostrożeniem oraz rajgrasem wyniosłym. Z gatunków chronionych występują: lepięznik biały, bluszcz pospolity, lilia złotogłów, podkolan biały, wawrzynek wilczełyko. Z interesujących ptaków spotyka się: bociana czarnego, jarząbka, dzięcioła średniego, słowika szarego, kruka, grubodzioba, i in.
*
Bór
[~ 20.2 km] Rezerwaty przyrody

kompleks leśny będący częścią dawnej Puszczy Sandomierskiej
*
Wielki Las
[~ 20.4 km] Rezerwaty przyrody

Kompleks leśny z licznym udziałem starodrzewia bukowego
*
Bagno Przecławskie
[~ 21.1 km] Rezerwaty przyrody

torfowisko wysokie i przejściowe z roślinnością charakterystyczną dla Kotliny Sandomierskiej
*
Jaźwiana Góra
[~ 22.9 km] Rezerwaty przyrody

Fragment lasu obrazujący różne różne stadia regeneracji naturalnego drzewostanu jodłowo-bukoweg o szczególnym znaczeniu przyrodniczym.
*
Kamera
[~ 24.1 km] Rezerwaty przyrody

żyzna buczyna karpacka w szczytowych partiach wzgórz; naturalne skupiska kłokoczki południowej (Staphylea pinnata - ok. 300 egzemplarzy).
*
Lisia Góra
[~ 24.9 km] Rezerwaty przyrody

Siedlisko starodrzewu dębowego z licznymi stanowiskami okazałych dębów szypułkowych
*
Krzemionki Opatowskie
[~ 25.2 km] Rezerwaty przyrody

rzadkie i chronione gatunki roślin; wyrobiska górnicze i ślady obozowisk górniczych; kopalnia krzemienia pasiatego
*
Pateraki
[~ 25.6 km] Rezerwaty przyrody

Fitocenoza grądu subkontynentalnego o wysokim stopniu wewnętrznego zróżnicowania.
*
Sokołowsko-Wilczowolski Obszar Chronionego Krajobrazu
[~ 28.3 km] Obszary chronionego krajobrazu

Sokołowsko-Wilczowolski Obszar Chronionego Krajobrazu obejmuje fragment Płaskowyżu Kolbuszowskiego o krajobazie rolniczo-leśnym. Występują tu bory mieszane, fragmenty grądów i buczyna karpacka. W zagłębieniach spotyka się olsy i torfowiska wysokie a nad potokami łęgi i szuwary oczeretowo - trzcinowe. Z roślin chronionych występują tu: wawrzynek wilczełyko, widłak jałowcowaty, spłaszczony, goździsty, rosiczka okrągłolistna, podkolan biały, cis pospolity, barwinek pospolity.
*
Przecławski Obszar Chronionego Krajobrazu
[~ 29.4 km] Obszary chronionego krajobrazu

Obszar obejmuje Wysoczyznę Radogoszczańską. Część obszaru porośnięta jestl asami (dwa większe kompleksy leśne) w których największy udział ma zbiorowisko boru mieszanego na siedliskach wilgotnych Z roślin chronionych występuje tu konwalia majowa, wawrzynek wilczełyko, bluszcz pospolity.
  • Użytkownik Zadane
2009-11-27T21:46:01+01:00
Zabłocice
[~ 7.1 km] Rezerwaty przyrody

Naturalne zbiorowiska leśne dawnej Puszczy Sandomierskiej, ostoja ptaków, liczne gatunki roślin rzadkich i chronionych.
*
Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowski Obszar Chronionego Krajobrazu
[~ 9.9 km] Obszary chronionego krajobrazu

Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowski Obszar Chronionego Krajobrazu zajmuje fragment Płaskowyżu Kolbuszowskiego o krajobrazie rolniczo-leśnym.Występuje tu duża różnorodność środowisk - od piaszczystych wydm do bagien torfowisk i wód. Rosną tu bory sosnowe i mieszane, lasy mieszane, olsy, łęgi, kwasne łąki, szuwary oczeretowe, mannowe, zbiorowiska wydmowe, ziołoroślowe, trzęślicowe, łąki ostrożeniowe i rajgrasowe.
*
Szwajcaria Ropczycka
[~ 12.1 km] Rezerwaty przyrody

Obszar lasów, zadrzewień, łąk i pól na lessowym podłożu, ochrona procesów geologicznych oraz zbiorowisk leśnych i łakowych
*
Buczyna w Cyrance na Płaskowyżu Kolbuszowskim
[~ 14.3 km] Rezerwaty przyrody

las mieszany o charakterze przejściowym od bukowego do dębowo-grabowego
*
Strzyżowsko-Sędziszowski Obszar Chronionego Krajobrazu
[~ 19.9 km] Obszary chronionego krajobrazu

Strzyżowsko-Sędziszowski Obszar Chronionego Krajobrazu obejmuje fragment Pogórza Strzyżowskiego Krajobraz ma charakter rolniczy.Cechą charakterystyczną jest obecność pokrywy lessowej w jego północnej części oraz strefy przejściowej do pokryw fliszowych w części południowej. Dominują tu grądy a w obniżeniach buczyna karpacka i łęgi podgórskie wzdłuż potoków. Spotyka tu się łąki wilgotne z ostrożeniem oraz rajgrasem wyniosłym. Z gatunków chronionych występują: lepięznik biały, bluszcz pospolity, lilia złotogłów, podkolan biały, wawrzynek wilczełyko. Z interesujących ptaków spotyka się: bociana czarnego, jarząbka, dzięcioła średniego, słowika szarego, kruka, grubodzioba, i in.
*
Bór
[~ 20.2 km] Rezerwaty przyrody

kompleks leśny będący częścią dawnej Puszczy Sandomierskiej
*
Wielki Las
[~ 20.4 km] Rezerwaty przyrody

Kompleks leśny z licznym udziałem starodrzewia bukowego
*
Bagno Przecławskie
[~ 21.1 km] Rezerwaty przyrody

torfowisko wysokie i przejściowe z roślinnością charakterystyczną dla Kotliny Sandomierskiej
*
Jaźwiana Góra
[~ 22.9 km] Rezerwaty przyrody

Fragment lasu obrazujący różne różne stadia regeneracji naturalnego drzewostanu jodłowo-bukoweg o szczególnym znaczeniu przyrodniczym.
*
Kamera
[~ 24.1 km] Rezerwaty przyrody

żyzna buczyna karpacka w szczytowych partiach wzgórz; naturalne skupiska kłokoczki południowej (Staphylea pinnata - ok. 300 egzemplarzy).
*
Lisia Góra
[~ 24.9 km] Rezerwaty przyrody

Siedlisko starodrzewu dębowego z licznymi stanowiskami okazałych dębów szypułkowych
*
Krzemionki Opatowskie
[~ 25.2 km] Rezerwaty przyrody

rzadkie i chronione gatunki roślin; wyrobiska górnicze i ślady obozowisk górniczych; kopalnia krzemienia pasiatego
*
Pateraki
[~ 25.6 km] Rezerwaty przyrody

Fitocenoza grądu subkontynentalnego o wysokim stopniu wewnętrznego zróżnicowania.
*
Sokołowsko-Wilczowolski Obszar Chronionego Krajobrazu
[~ 28.3 km] Obszary chronionego krajobrazu

Sokołowsko-Wilczowolski Obszar Chronionego Krajobrazu obejmuje fragment Płaskowyżu Kolbuszowskiego o krajobazie rolniczo-leśnym. Występują tu bory mieszane, fragmenty grądów i buczyna karpacka. W zagłębieniach spotyka się olsy i torfowiska wysokie a nad potokami łęgi i szuwary oczeretowo - trzcinowe. Z roślin chronionych występują tu: wawrzynek wilczełyko, widłak jałowcowaty, spłaszczony, goździsty, rosiczka okrągłolistna, podkolan biały, cis pospolity, barwinek pospolity.
*
Przecławski Obszar Chronionego Krajobrazu
[~ 29.4 km] Obszary chronionego krajobrazu

Obszar obejmuje Wysoczyznę Radogoszczańską. Część obszaru porośnięta jestl asami (dwa większe kompleksy leśne) w których największy udział ma zbiorowisko boru mieszanego na siedliskach wilgotnych Z roślin chronionych występuje tu konwalia majowa, wawrzynek wilczełyko, bluszcz pospolity.