1 Od podwojonej sumy liczb a i b odejmij ich różnice

2 Od podwojonej różnicy liczb a i b odejmij ich sume

3 oblicz średnią arytmetyczną czterech kolejnych liczb naturalnych, z których najmniejszą jest liczba:
a) n+70
b)n-2

4 Uzasadnij że liczba 3 do potęgi n+2 + 3 do potęgi n jest podzielna przez 10 dla każdej liczby naturalnej

5 Reszty z dzielenia przez 5 liczb naturalnych a,b,c,d wynoszą odpowiednio 1,2,3,4. Wykaż że suma a+b+c+d jest liczbą podzielną przez 5

6 Wykonaj działania
a)(m+n)(m-2)+(m-n)(m+1)
b)(3x-2)(3x-2y+1)-4x(2x-3y+1)
c)3(m+1)(n-2)+2(n+1)(m-2)
d)x(x+1)(x+2)-x(x-1)(x-2)

7 oblicz wartości liczbowe podanych sum algebraicznych dla x= -1 i y=0,1
a)4(5y+1)(1-5y)-5(4x+1)(1-4x)
b)(x+2y)do potęgi 2 +(2x-y)do potęgi 2 2 -5(x-y)(x+y)
c)3y(3y-2x)-(3-x)(x+3)-(x-3y)do potęgi 2

8 Zapisz w postaci sumy algebraicznej:
a)iloczyn dwóch kolejnych liczb naturalnych, z których mniejszą jest n-1
b)iloczyn dwóch kolejnych liczb parzystych, następujących po liczbie 2n
c)iloczyn dwóch kolejnych liczb nieparzystych, poprzedzających liczbę 2n+1

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-27T17:21:24+01:00
1) 2(a+b) - (a-b)=
2a + 2b-a+b=
a+3b

2) 2(a-b) - (a+b)=
2a-2b-a-b=
a-3b

3)
a) n+70+n+71+n+72+n+73=
4n+286 :4
n+71,5 średnia arytmatyczna

b) n-2+n-3+n-4+n-5=
4n-14 :4
n-3,5 średnia arytmetyczna

6)
a) (m+n) (m-2)+(m-n) (m+1)=
m²-2m+mn-2n +m²+m-mn-n=
2m²-m-n