Odpowiedzi

2009-11-27T17:15:31+01:00
Ogłoszenie
Poszukuję osób chętnych do pracy za granicą przy sadzeniu kwiatów. Czas pobytu to około dwa tygodnie od dnia 27 listopada 2009. Za dobrze zakończoną pracę każdy otrzyma wynagrodzenie w wysokości 600 złotych. Możliwość ustalenia wyższej premii. Poszukuję 23 chętnych osób.
Kontakt: *** *** *** (***nr tel.) Kierownik (nadawca)

Announcement
Looking for people willing to work abroad for the planting of flowers. Length of stay is approximately two weeks from 27 November 2009. Well as completed work, each will receive a salary of 600 zlotys. The possibility of establishing a higher premium. Looking for 23 volunteers people.
Contact: *** *** *** (***phone number) Leader (broadcaster)