Proszę o pomoc bo to jest bardzo ważna praca domowa XDDD

1 omów budowę obwodowego ukladu nerwowego
2 opisz rolę nerwów czuciowych i ruchowych
3 wytłumacz jakie znaczenie ma fakt że odruch bezwarunkowe zachodzą bez udziału świadomosci
4 omów rolę odruchów warunkowych w życiu człowieka

bardzo prosze o pomoc bo dla mnie to czarna magia ;(
( krótko i na temat tak na ½,¼ strony w zeszycie

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-27T17:30:25+01:00
1. Obwodowy układ nerwowy przypomina niezwykle skomplikowaną sieć. Nazwy najważniejszych nerwów pochodzą najczęściej od nazw kości, wzdłuż których przebiegają. Np. nerw udowy biegnie przy kości udowej.
Wyróżniamy m.in. nerwy:
-szyjny
-międzyżebrowy
-promieniowy
-łokciowy
-pośrodkowy
-guziczny
-udowy
-kulszowy
-strzałkowy
-piszczelowy

2.Nerwy czuciowe przewodzą impulsy z różnych narządów i receptorów do układu ośrodkowego
Nerwy ruchowe przewodzą impulsy nerwowe z układy ośrodkowego do mięśni i gruczołów.

3. Ma to takie znaczenie, że zachodzą one automatycznie i są niezmienne. Podczas odruchu bezwarunkowego często reakcja zachodzi zanim mózg zarejestruje działanie bodźca.

4. Odruchy warunkowe kształtują się w określonych sytoacjach, przy udziale kory mózgowej. Tworzone są przez całe życie. Nie zachodzą automatycznie.

Mam nadzieję, że pomogłam ; ))
1 5 1
2009-11-27T22:16:50+01:00
1. 1. Ośrodkowy układ nerwowy (łac. systema nervosum centrale; ang. central nervous system)

* Rdzeń kręgowy (łac. medulla spinalis; ang. spinal cord)
* Mózgowie (łac. encephalon; ang. brain)

a) Móżdżek (łac. i ang. cerebellum)
b) Pień mózgu (łac. truncus cerebri; ang. brain stem)

- Rdzeń przedłużony (opuszka; łac. i ang. medulla oblongata)
- Most (łac. i ang. pons)
- Śródmózgowie (łac. mesencephalon; ang. midbrain)

c) Mózg (łac. i ang. cerebrum)

- Półkule mózgu (łac. hemisphaeria cerebri; ang. cerebral hemispheres)
- Międzymózgowie (łac. i ang. diencephalon)

2. Obwodowy układ nerwowy (łac. systema nervosum periphericum; ang. peripheral nervous system)

* Somatyczny układ nerwowy (łac. ?; ang. somatic nervous system)
* Autonomiczny układ nerwowy (wegetatywny; łac. systema nervosum autonomicum; ang. autonomic (visceral) nervous system)

- część współczulna (układ sympatyczny; łac. pars sympathica; ang. sympathetic nervous system)
- część przywspółczulna (układ parasympatyczny; łac. pars parasympathica; ang. parasympathetic nervous system)
- część enteryczna (układ żołądkowo-jelitowy; ang. Enteric nervous system)


2.