Wybierz dane, w których znajduja się informacje charakteryzujące rolnictwo RPA...

1)zaspokaja potrzeby żywnościowe społeczeństwa
2)w strukturze uzytkowania gruntów dominuja grunty orne
3)hodowla zwierząt nie odgrywa znaczącej roli
4)zatrudnienie znajduje w nim około 30% ludności pracującej
5)najważniejsze rośliny żywieniowe to kukurydza i ryż
6)zatrudnienie znajduje w nim okolo 80% ludności pracującej
7)najważniejsze rośliny to pszenica i kukurydza
8)nie zaspokaja żywnościowych potrzeb społeczeństwa
9)w strukturze użytkowania gruntów dominuja pastwiska
10)dużą rolę odgrywa hodowla zwierząt ;D

1

Odpowiedzi

2009-11-27T20:40:51+01:00