Odpowiedzi

2009-11-27T23:56:59+01:00
Powietrze jest mieszaniną gazów. Stałymi składnikami powietrza są:azot, tlen i gazy szlachetne.Pozostałe składniki są zmienne. Składniki, którym zawartość w powietrzu ulega zmienom to: para wodna, tlenek węgla, azon, amoniak, wodór oraz zanieczyszczenie (np.tlenki azotu, tlenki siarki, węglowodany, metan, pyły, mikroorganizmy) Właściwości powietrza:
-gaz
-bezbarwny
-słabo rozpuszcza się w wodzie
-mieszanina jednorodna gazów
-bezwonny
-bezsmakowy
W warunkach normalnych gęstość powietrza wynosi 1,28 kg na m³.Powietrze można skropić. Ciekłe powietrze jest cieczą o barwie bladonebieskiej i gęstośćci mniejszej od gęstości wody.Powietrze niezbędne jest do życia człowieka oraz większości organizmów żywych na Ziemi.Jest konieczne do spalania, butwienia i wszelkich procesów utleniania. Ze skroplonego powietrza uzyskuje się:azot, tlen, gazy szlachetne.Powietrze wzbogacone o tlen stosuje się w różnych procesach przemysłowych oraz do uzyskiwania wysokich temperatur.