Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-27T17:27:05+01:00
A = V0 * t
a = 20m/s * 1 s
a = 20m/s^2

F = m * a
F = 2000kg * 20m/s^2
F = 40000N
7 3 7
2009-11-27T17:29:15+01:00
Najpierw trzeba zamienić tony na kg
2t=2 000 kg
Mamy dane:
masa samochodu= 2000 kg
delta v = 20 m/s ( gdyż prędkość spadła do zera)
delta t = 10 s ( czas hamowania)
Wiemy, że przyśpieszenie ziemskie wynosi 9,81 m/s do kwadratu
------------------------------------------------
Stosujemy wzór na przyśpieszenie
a= delta v przez delta t
stosujemy wzór na masę ciała m= Fciała: g/przyśpieszenie ziemskie
obliczamy
wzór na wartość siły hamowania
F= m*a
F=(Fc/g)*(delta v/delta t) ---> / kreska ułamkowa
F= (2000/9,81)*(20/10)
F=4000:9,81=407 N
Wynik może wyjść inny w przypadku gdy przyśpieszenie ziemskie będzie brane jako 10 m/s do kwadratu
53 4 53
2009-11-27T17:37:33+01:00
A - opóźnienie w ruchu jednostajnie opóźnionym
v - prędkość końcowa ruchu = 0
vo - prędkość początkowa ruchu = 20 m/s
t - czas ruchu = 10 s
a = (v - vo)t
a = (0 - 20)/10
a = -20/10 = - 2 m/s znak minus oznacza ,że jest to opóźnienie
F - siła hamowania
m - masa pojazdu = 2 tony = 2000 kg
F = ma = 2000 razy - 2 = - 4000N - jest z minusem bo to hamowanie
9 3 9