Podstawą graniastosłupa jest trapez równoramienny nie będący równoległobokiem, w którym kąt ostry ma 60st, a krótsza podstawa i ramię trapezu mają po 6cm długości. Oblicz objętość graniastosłupa, wiedząc, ze jego wysokość jest równa długości przekątnej podstawy

Do prostopadłościennego akwarium wlano 96l wody, która wypełniła akwarium do wysokości 30cm. Obwód dna akwarium jest równy 240cm. Oblicz wymiary dna akwarium, wiedząc, że są one wyrażone liczbami naturalnymi.

1

Odpowiedzi

  • jkb
  • Rozwiązujący
2009-05-24T19:57:29+02:00
1. a=6
h=a√3/2=3√3
b=2a
Pp=(a+b)h/2
Pp=27√3
H²= h² + (1,5a)²
H=18√3
V=H*Pp
V=1458
2. 96l=96dm³
h=3 dm
Ob=24 dm
2(a+b)=24dm
a*b=96/3=32dm²
-a²+12a-32=0
delta=16
√delta=4
a1=8 a2=4
b1=4 b2=8