Zamień na :
a) cm kwadratowe :
14 dm kwadratowych
120 dm kwaratowych
1,4 dm kwadratowego
140mm kwadratowych
1500mm kwadratowych
7a
0,035ha
b) m kwadratowe
142 cm kwadratowe
340 dm kwadratowych
12,6 cm kwadratowych
2000 cm kwadratowych
5a
12,5a
13ha
18,3a
180ha
2km kwadratowe
0,4a
12 km kwadratowych
c)ary
4730cm kwadratowych
125 dm kwadratowych
450 m kwadratowych
200500 m kwadratowych
43,7 m kwadratowego
1670m kwadratowych
0,35 ha
1000ha
4 ha
12,3 ha
12 km kwadratowych
103,45ha
d) hektary
24600 dm kwadratowych
890620 m kwadratowych
1959a
250000dm kwadratowych
210a
427805 m kwadratowych
5260597 km kwadratowych
320000000cm kwadratowych
62508870a
27,10a
20010000 km kwadratowych
1986000a
zamien na
a) cm kwadratowe
1,2 dm kwadratowego
0,04 m kwadratowego
452 mm kwadratowego
3,4 a
b) m kwadratowe
40,5 dm kwadratowego
312,8 cm kwadratowego
0,047 ha
0,24a
c) ary
35 3/4 m kwadratowego
43,2 dm kwadratowego
21500 cm kwadratowych
0,904 ha
d) hektary
580 m kwadratowych
0,47 km kwadratowego
4350 dm kwadratowego
309 2/5 a

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-27T17:49:29+01:00
A) cm kwadratowe :
14 dm kwadratowych - 1400 cm kw
120 dm kwaratowych 1200 cm kw
1,4 dm kwadratowego - 140 cm kw
140mm kwadratowych 1,4 cm kw
1500mm kwadratowych 15 cm kw

7a
0,035ha - 3500000 centymentr kw

b) m kwadratowe
142 cm kwadratowe - 0,0142 metr kw
340 dm kwadratowych -3,4 mkw
12,6 cm kwadratowych - 0,00126 metr kw
2000 cm kwadratowych - 0,2 mkw

5a - 500 metr kw
12,5a 12500 mkw
13ha - 130000 metr kw
18,3a 18300 mkw
180ha 1800000 metr kw
2km kwadratowe - 2000000 metr kw
0,4a 50 mkw
12 km kwadratowych 12000000 mkw

c)ary
4730cm kwadratowych - 0,00473 ar
125 dm kwadratowych - 0,0125 ar
450 m kwadratowych - 4,5 ar
200500 m kwadratowych - 2005 ar
43,7 m kwadratowego 0,437 ar
1670m kwadratowych - 16,7 ar
0,35 ha - 35 ar
1000ha 100000 ar
4 ha - 400 ar
12,3 ha - 1230 ar
12 km kwadratowych - 120000 ar
103,45ha 103450 ar

d) hektary
24600 dm kwadratowych - 0,0246 hektar
890620 m kwadratowych - 89,062 hektar
1959a - 19,59 hektar
250000dm kwadratowych - 0,25 hektar
210a - 2,1 hektar
427805 m kwadratowych - 42,7805 hektar
5260597 km kwadratowych - 526059700 hektar
320000000cm kwadratowych - 3,2 hektar
62508870a - 625088,7 hektar
27,10a - 0,271 hektar
20010000 km kwadratowych - 2001000000 hektar
1986000a - 19860 hektar

zamien na
a) cm kwadratowe
1,2 dm kwadratowego - 120 cmkw
0,04 m kwadratowego - 400 centymentr kw
452 mm kwadratowego - 4,52 centymentr kw
3,4 a - 3400000 centymentr kw

b) m kwadratowe
40,5 dm kwadratowego - 0,405 metr kw
312,8 cm kwadratowego - 0,03128 metr kw
0,047 ha - 470 metr kw
0,24a - 24 metr kw

c) ary
35 3/4 m kwadratowego - 0,3575 ar
43,2 dm kwadratowego - 0,00432 ar
0,432 mkw - 0,00432 ar
21500 cm kwadratowych - 0,0215 ar
0,904 ha - 90,4 ar

d) hektary
580 m kwadratowych - 0,058 hektar [ha]
0,47 km kwadratowego - 47 hektar [ha]
4350 dm kwadratowego - 0,00435 hektar [ha]
309 2/5 a - 3,094 hektar [ha]

Bardzo, bardzo długie zadanie :P
Pozdrawiam
13 4 13