Uzupełnij według wzoru.
wyraz
wyraz pochodny:/ parafraza słowotwórcza podstawowy
podobieństwo- fakt że coś jest do czegoś podobne- podobny
mędrzec- ................................................-..........
egipski-....................................................-........
czytelny-..................................................-..........
odbiorca-.................................................-.........
podziw-...................................................-.......
kurteczka-................................................-.........
trwanie-...................................................-..........pomóżcie

1

Odpowiedzi

2009-11-27T17:33:35+01:00
Mędrzec- mądry człowiek - mądry
egipski- Przymiotnik utworzony od Egiptu - Egipt
czytelny-przymiotnik utworzony od czytelnika - czytać
odbiorca- osoba odbierająca - odbierać
podziw- nie do wyjaśnienia słowotwórczo
kurteczka- zdrobnienie od kurtki - kurtka
trwanie- trwać przy czymś - trwać

:)
62 4 62