Odpowiedzi

2009-05-26T10:09:01+02:00

Odp: Są dwie wersje optymistyczna i pesymistyczna :)
100% - 99% ±1%
Optymistyczna
101 % z 41 = 41,4 hmm...
41,4/200 =20,7%

Pesymistyczna:
99% z 41 = 39,6
39,6/200 = 19,8%

Jesteśmy ostrożnymi inwestorami i przyjmujemy wartość pesymistyczną: 19,8%