Odpowiedzi

2009-11-27T17:57:15+01:00
Mesle ze pomogłem w wiadomości :)
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-27T18:20:40+01:00
NAPOLEON BONAPERTE-[1769-1821]-jeden z najwybitniejszych wodzów w historii ludzkości;władca Francji i Włoch,od 1799r.Pierwszy Konsul Republiki Francuskiej;1804-1814 cesarz Francuzów,1805-1814 król Włoch.Urodzony na Korsyce,uczestnik walk o niepodległość wyspy;od 1793r.we Francji,1795r.stłumił rojalistyczne zamieszki paryskie;1796-1797 naczelny dowódca armi francuskiej we Włoszech;1798-1799 dowódca kampani egipskiej;9 XI 1799 autor wojskowego zamachu stanu,w którego wyniku-jako Pierwszy Konsul-przejął władzę obalonego przez siebie Dyrektoriatu;w 1802r.autor konstytucji,reorganizator administracji państwa,jego finansów i prawa [Napoelona Kodeks];wkrótce zaczął zmierzać ku absolutyzmowi [wprowadzenie surowej cenzury prewencyjnej dla literatury i sztuki];1802r.pobił drugą,1805r.trzecią i 1806r.czwartą koalicję antyfrancuską;na ziemiach polskich odebranych Prusom utworzył w 1807r.Księstwo Warszawskie;w 1809r.pokonał Austrię;w sferze jego wpływów znalazła się niemal cała Europa;w 1812r.rozpoczął wojnę przeciw Rosji,którą-mimo zajęcia Moskwy -przegrał [odegrały w tym znaczną rolę warunki klimatyczne],doprowadzając m.in.do wyniszczenia armii francuskiej;w 1814r.po kapitulacji Paryża abdykował,zesłny na wyspę Elbę;w 1815r.na krótko odzyskał władzę we Francji-100 dni,ale w wyniku klęski pod Waterloo abdykował powtórnie;internowany przez Brytyjczyków na Wyspie św. Heleny;po śmierci zwłoki Napoleona sprowadzono do Paryża i pochowano w kościele Inwalidów;jako strateg odegrał przełomową rolę dziejach nowoczesnej strategii i taktyki [współdziałanie wojsk,umiejętności na wybranum kierunku,organizacja wysiłku zbrojnego].Jego losy stały się inspiracją dla wielu artystów[m.in.N.T.Charlet,H.Vernet,P.Michałowski,W.Kossak]oraz pisarzy[m.in.H.Balzac,H.Stendhal,G.Byron,W.Hugo].