W sklepie w ciągu 10 dni otrzymano dane klienta:
15, 22, 18, 13, 89, 12, 19, 18, 20, 72. Zakładając, że liczba klientów ma rozkład normalny na poziomie ufności 0,90 wyznaczyć przedział ufności dla średniej dziennej liczby klientów. Proszę o podanie jak to zadanie rozwiązać?

1

Odpowiedzi

2009-05-26T06:33:41+02:00
Dodaj wszystkie liczby i następnie pomnóż to przez 0,90