Na pewnej wyspie długość d nocy ( w godzinach) w t miesięcy po nastaniu wiosny można, w pewnym przybliżeniu, opisać wzorem: d(t)=12+10cos(30*t)° ∧ t∈<0;12) ∧ t∈N. Oblicz:
a) W którym miesiącu po nastaniu wiosny noc na tej wyspie jest najdłuższa ii ile trwa godzin?
b) W których miesiącach od nastania wiosny noc trwa nie krócej niż 7 godzin?

1

Odpowiedzi

2009-11-28T11:39:09+01:00
Wyniki w przyblizeniu
dla t=0 --->d(t)=12+10cos(30*0)° = 22
dla t= 1 --> 21h
dla t= 2 --->18h
dla t= 3 --->13,5h
dla t= 4 ---> 9h
dla t= 5 ---> 5h
dla t= 6 --->2,5h
dla t= 7 ----> 2h
dla t = 8 ---> 4h
dla t = 9 ---> 7,5h
dla t = 10 --->12h
dla t = 11 ---> 16,5h
dla t = 12---> 20h