1 Wytłumacz dlaczego sposród ciał w różnychstanach skupienia gazy mają najmniejsze gęstości

2 Wyjaśnij dlaczego gaz całkowicie wyełnia zbiornik, w którym sie znajduje, a ciecz nie.

3 Parowanie polega na tym że cząsteczki z powierzvhni cieczy odrywają sie i oddalają od tej powierzchni

Jeśli do butelki i na talerz wlejemy takie sam ilości wody to z którego z tych naczyń woda wyparuje wcześniej. Odpowiedź uzasadnij

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-27T17:44:38+01:00
1. Gazy maja najmniejszą gęstość ponieważ ich cząsteczki są bardzo oddalone od siebie i mają dużą energię.

2. Ponieważ cząsteczki gazu dostaną się do wszystkich miejsc w zbiorniku.

3. Woda wyparuje wcześniej z talerza, ponieważ powierzchnia parowania talerza jest większa niż butelki.