Zadanie 1.
Prosta o równaniu y=d ma dokładnie jeden punkt wspólny z wykresem funkcji kwadratowej:
2
f(x)= 3(x-2) + 1.
Wynika stąd, że:
a) d=0
b) d=1
c) d=2
d) d=3


Zadanie 2
Rozwiąż równanie

3 2
x -3x +5x-15=0


zadanie 3.

ciąg (3x-2; 2x; 5x-1) jest arytmetyczny. Oblicz X


zadanie 4.
w równoległoboku o obwodzie 100 cm. różnica długości sąsiednich boków jest równa 18 cm. Wynika stąd, że krótszy bok równoległoboku ma długość:

a) 12 cm
b) 14 cm
c) 16cm.
d) 18 cm.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-28T02:09:00+01:00
Zad.1.
f(x)= 3(x-2)² + 1
W=(p;q)
p=2
q=1
W=(2,1)

y=d
y=1
d=1 -odp.b

Zad.2.
x³ -3x² +5x-15=0
x²(x-3)+5(x-3)=0
(x²+5)(x-3)=0
x²+5=0
x²=-5 -brak rozw.

x-3=0
x=3 -odp

Zad.3.
3x-2; 2x; 5x-1 - ciąg arytmetyczny
2x-(3x-2)=(5x-1)-2x
2x-3x+2=5x-1-2x
-x+2=3x-1
-x-3x=-1-2
-4x=-3 /:(-4)
x=¾

Zad.4.
Obw=100cm
Obw=2a+2b

a-b=18
2a+2b=100

a=18+b
2(18+b)+2b=100

a=18+b
36+2b+2b=100

a=18+b
4b=100-36

a=18+b
4b=64 /:4

a=18+b
b=16

a=18+16
b=16

a=34cm
b=16cm

Odp. Krótszy bok ma 16cm
1 5 1