Na wykresie przedstawiono zaleznosc predkosci od czasu pewnego pojazdu. Oblicz:
a) drogę przebytą przez pojazd
b)wartosc przyspieszenia podczas ruchu przyspieszonego
c)srednia predkosc pojazdu

Wykres wygląda tak:
przez pierwsze 2s jechał 2m/s (predkosc poczatkowa wynosi 2m/s )
po 2s predkosc spada i w 4s wynosi 0m/s
i od 4s wzrasta w 6s predkosc wynosi 2m/s

V-2|0|2| m/s
t-2|4|6| s

1

Odpowiedzi

2009-11-27T19:47:20+01:00
Drogę można policzyć jako pole pod wykresem
pierwsze pole jest kwadratem
s₁=2×2=4m
s₂=½×2×2=2m pole trójkąta
s₃=2m taki sam trójkąt
s=s₁+s₂+s₃=8m
b) a=Δv/t
a=2m/s:2s
a=1m/s² ruch przyspieszony był od4s do 6s
c)v=s/t
v=8m/6s
v=4/3m/s
3 5 3