Mam do zrobienia 6 zadań z chemii, poziom klasa 1 gimnazjum.

1. Uzupełnij zdania.
Podczas spalania pierwiastków chemicznych w...... powstają tlenki tych pierwiastków. W zależności od rodzaju użytego pierwiastka chemicznego, powstają tlenki ... lub... niemetali. W reakcjii chemicznej nazywanej reakcją ..., tlen i inne pierwiastek są..., a ... to produkt reakcjii chemicznej.

2. Napisz słownie przebieg reakcjii tlenu z :
a) wapniem
b)berylem

3. Uzupełnij zapis słowny przebiegu reakcjii chemicznych. Które z zapisów przedstawiają różne syntezy, a które reakcji analizy ?
a) ............. + .............. -----------> tlenek żelaza (II)
b) ............. ----------------> tlen + wodór
c) bar + tlen ------------------> ............................

4. Wskaż, które z poniższych informacjii dotyczą tlenu.
a) w temperaturze pokojowej jest cieczą;
b) spala się jasnym płomieniem;
c) podtrzymuje spalanie
d) jego wzór chemiczny to MgO;
e) jest jednym z produktów fotosyntezy;
f) jego symbl chemiczny to O;
g) jest niemetalicznym związkioem chemicznym

5. Stosowane w budownictwie wapno palone to związek chemiczny o nazwie tlenek wapnia. Stosunek masy wapnia do masy tlenu w wapnie palonym wynosi 5 : 2. Oblicz masę tlenu znajdującego się w 140kg wapna palonego.

6. Niektóre pierwiastki chemiczne, np. węgiel i tlen, występują w przyrodzie w kilku odmianach. Zjawisko to mosi nazwę alotropii. Korzystając z różnychźródeł informacji, podaj odmiany alotopowe tych pierwiastków chemicznych i określ ich właściwości.

Wszystkie obliczenia zapisać !

3

Odpowiedzi

2009-11-27T17:53:24+01:00
1. Uzupełnij zdania.
Podczas spalania pierwiastków chemicznych w tlenie powstają tlenki tych pierwiastków. W zależności od rodzaju użytego pierwiastka chemicznego, powstają tlenki metali lub tlenki niemetali. W reakcjii chemicznej nazywanej reakcją syntezy, tlen i inne pierwiastek są substratami, a tlenki to produkt reakcjii chemicznej.

2. Napisz słownie przebieg reakcjii tlenu z :
a) wapniem tlen + wapń --> tlenek wapnia
b)berylem tlen + beryl ---> tlenek berylu

3. Uzupełnij zapis słowny przebiegu reakcjii chemicznych. Które z zapisów przedstawiają różne syntezy, a które reakcji analizy ?
a) Tlen. + Żelazo -----------> tlenek żelaza (II)
b) woda ----------------> tlen + wodór
c) bar + tlen ------------------> tlenek baru

4. Wskaż, które z poniższych informacjii dotyczą tlenu.
a) w temperaturze pokojowej jest cieczą; NIE
b) spala się jasnym płomieniem; TAK
c) podtrzymuje spalanie TAk
d) jego wzór chemiczny to MgO; NIE
e) jest jednym z produktów fotosyntezy; TAk
f) jego symbl chemiczny to O; TAk
g) jest niemetalicznym związkioem chemicznym TAk

5. Stosowane w budownictwie wapno palone to związek chemiczny o nazwie tlenek wapnia. Stosunek masy wapnia do masy tlenu w wapnie palonym wynosi 5 : 2. Oblicz masę tlenu znajdującego się w 140kg wapna palonego.

6. Niektóre pierwiastki chemiczne, np. węgiel i tlen, występują w przyrodzie w kilku odmianach. Zjawisko to mosi nazwę alotropii. Korzystając z różnychźródeł informacji, podaj odmiany alotopowe tych pierwiastków chemicznych i określ ich właściwości.

Wszystkie obliczenia zapisać !
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-27T17:57:15+01:00
1.Podczas spalania pierwiastków chemicznych w tlenie powstają tlenki tych pierwiastków. W zależności od rodzaju użytego pierwiastka chemicznego, powstają tlenki metai lub tlenki niemetali. W reakcjii chemicznej nazywanej reakcją chemiczną, tlen i inne pierwiastek są substratami, a tlenek tego pierwiastka to produkt reakcjii chemicznej.

2. Napisz słownie przebieg reakcjii tlenu z :
a) tlen + wapń -> tlenek wapnia
b)tlen + beryl -> tlenek berylu (II)

3. Uzupełnij zapis słowny przebiegu reakcjii chemicznych. Które z zapisów przedstawiają różne syntezy, a które reakcji analizy ?
a) tlen + żelazo -----------> tlenek żelaza (II) - synteza
b) woda ----------------> tlen + wodór - analiza
c) bar + tlen ------------------> tlenek baru - synteza

4. Wskaż, które z poniższych informacjii dotyczą tlenu.
c) podtrzymuje spalanie
e) jest jednym z produktów fotosyntezy;
f) jego symbl chemiczny to O;

5.
5+2=7
140/7=20
2*20=40kg

6 niestety nie wiem. jesli pomoglam to sie ciesze :)
2009-11-27T20:28:57+01:00
1.tlenie
metali
tlenki niemetali.
syntezy,
substratami

2.
a) tlen + wapń -> tlenek wapnia
b)tlen + beryl -> tlenek berylu (II)

3. a) tlen + żelazo -----------> tlenek żelaza (II) - synteza
b) woda ----------------> tlen + wodór - analiza
c) bar + tlen ------------------> tlenek baru - synteza

4. Wskaż, które z poniższych informacjii dotyczą tlenu.
c) podtrzymuje spalanie
e) jest jednym z produktów fotosyntezy;
f) jego symbl chemiczny to O;

5.
5+2=7
140/7=20
2*20=40kg


6. Niektóre pierwiastki chemiczne, np. węgiel i tlen, występują w przyrodzie w kilku odmianach. Zjawisko to mosi nazwę alotropii. Korzystając z różnychźródeł informacji, podaj odmiany alotopowe tych pierwiastków chemicznych i określ ich właściwości.