Odpowiedzi

2009-11-27T17:57:41+01:00
Faryzeusze przystąpili do Jezusa i chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go, czy wolno mężowi oddalić żonę.
Odpowiadając zapytał ich: „Co wam nakazał Mojżesz?”
Oni rzekli: „Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić”.
Wówczas Jezus rzekł do nich: „Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych napisał wam to przykazanie. Lecz na początku stworzenia Bóg «stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem». A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela”.
W domu uczniowie raz jeszcze pytali Go o to. Powiedział im: „Kto oddala żonę swoją, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo względem niej. I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo”.

2009-11-27T17:59:24+01:00
1.
http://mojawiarakatolicka.blox.pl/html
8.
http://www.parafiakupiski.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=670&Itemid=38
15.
http://www.parafiakupiski.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=397&Itemid=38
22.
http://www.parafiakupiski.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=372&Itemid=38
29.
http://www.chelm-sl.katowice.opoka.org.pl/intencje/ewangelia2.php