Pojęcia oznaczone cyframi rzymskimi, połącz z ich wyjaśnieniami oznaczonymi literami.

I. fotosynteza A. reakcja charakterystyczna dla tlenku
węgla (IV)
II.reakcja wymiany B.reakcja chemiczna, w której z kilku
substratów powstaje jeden produkt
III.woda wapienna C.odczynnik, dzięki któremu można wykryć
tlenek węgla (IV)
IV.mętnienie wody D.reakcje biochemiczne zachodzące w
wapiennej roślinach zielonych z udziałem
tlenku węgla (IV) z powietrza
V.reakcja
charakterystyczna E.reakcja chemiczna umożliwiająca
wykrycie danej substancji chemicznej
F.reakcja chemiczna, w której z kilku
substratów powstaje kilka produktów

1

Odpowiedzi

2009-11-27T18:08:56+01:00
2f 3c 1d 4a 5e zostale bez niczego b bo jest to synteza
2 3 2