1. Czy wielkość powierzchni i liczba ludności mają wpływ na poziom rozwoju kraju?
2. Czy poziom rozwoju kraju ma wpływ na długość życia mieszkańców?
3. Czy niewielki udział rolnictwa w tworzeniu PKB oznacza niską produktywność rolnictwa? Uzasadnij odpowiedź.
4. Wzrost zamożności społeczeństw powodował zwiększenie zapotrzebowania na wyroby przemysłowe. Dlaczego więc zmalało znaczenie przemysłu wydobywczego, dostarczającego surowce dla przemysłu przetwórczego?
5. Zastępowanie pracy rąk ludzkich maszynami zwiększa liczbę stosowania maszyn i urządzeń. Dlaczego więc zmalało znaczenie przemysłu ciężkiego?
6. Dlaczego-wobec dużego popytu na wyroby przemysłowe-maleje udział przemysłu w tworzeniu PKB?
7. Czym wytłumaczysz duży udział usług w strukturze PKB krajów najwyżej rozwiniętych?
8. Dlaczego w najbogatszych krajach, które odznaczają się wysokim poziomem konsumpcji, w rolnictwie pracuje niewielki odsetek ludności?

proszę o szybką pomoc :)

2

Odpowiedzi

2009-11-27T18:36:06+01:00
1. TAK. Powierzchnia daje teren pod możliwą zabudowę a ludność zwięklsza PKB pracując.
2. TAK. Dobrze rozwinięte gospodarczo państwa przywiązują wiekszą wagę do poziomu życia ludzi. W tym opieki medycznej.
3. TAK. Gdyby rolnictwo było lepiej rozwinięte (produktywniejsze) miało by większy udział w PKB.
4. Przemysł wydobywczy liczy się z tym, że Ziemia znajduje się na wyczerpaniu zapasów mineralnych. Państwa koncentrują się na rozwoju usłu i rolnictwa.
5. (patrz wyżej XD
6. Kolejne takie same pytanie. Skąd je masz? XD
7. Dobrze rozwinięte państwo oznacza bogatą ludność. Ludzie zamożni mogą sobie pozwolić na dobre oferowane przez sektor usług.
8. Ponieważ rolnictwo jest zmechanizowane i nie wymaga pracy wiekszej ilości ludzi.
4 5 4
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-27T18:47:04+01:00
1. Tak mają znaczenie na poziom rozwoju kraju ponieważ, im większa ludność jest na terytorium tym więcej jest nowych fabryk i zakładów, oraz mamy więcej rak do pracy. A powierzchnia tyczy miejsc powstawania warunków do rozwoju kraju.:)

2.Poziom rozwoju kraju nie ma większego znaczenia dla życia ludności nawet może mieć ujemne znaczenie, ponieważ im większa jest liczba ludności tym więcej jest zachorowań bezrobocia itp.:)

3. Udział rolnictwa ma wpływ na małą produktywność ponieważ kazda jednosta w danym kraju wytwarza i produkuje PKB więc jeśli rolnictwo ma mały udział to i ma produktywność;)

4.Poniewaz zapotrzebowanie zamoznych społeczeństw rosło i musiano uaktywnic fabryki i zakłady co powodowało wzrost na wyroby przemysłowe:)

5.ponieważ maszyny mogły wykonać za nas dużo więcej nie tracąc przy tym siły i tym bardziej chęci do pracy:)

6.Poniewaz popyt mówi nam o cenach i wartosciach danego dobra produkcyjnego dostępnym dla klijentów w danym miejscu i czasie.istnieje zasada że jeżeli popyt rośnie to podaz maleje przy czym jest mniejsza szansa na dobry wynik PKB.:)

7.Duże kraje sa zasobne w dobra naturalne które mozna potem przetworzyc do zaspokajania potrzeb ludzkich.Zakłady produkcyjne sa w stanie wiecej wytworzyc i mają duzy udział PKB:)

8.W takich krajach wieksza prace wykonują maszyny ludzie mniej pracują ręcznie:)

szybka odpowiedz:)
2 5 2