ZADANIE NR 1.

Napisać program w języku Pascal. Program komputerowy ma realizować następujące procesy:
a. Wczytanie do pamięci komputera dowolnej długości ciągu znaków. Wczytywanie odbywa się do momentu wprowadzenia przez użytkownika programu znaku *.
b. Program analizuje wprowadzane do pamięci znaki i oblicza liczbę dużych liter w prowadzonym ciągu.
c. Program analizuje wprowadzane do pamięci znaki i oblicza liczbę znaków nie będących literami.
d. Liczbę dużych liter i liczbę znaków nie będących literami wyświetla na ekranie monitora.

Uwagi do kodu programu.
Pętlę wczytującą znaki do pamięci komputera zrealizować za pomocą pętli WHILE DO.

1

Odpowiedzi

2009-11-28T13:10:00+01:00