Odpowiedzi

2009-11-27T18:21:07+01:00
1 listopad Ewangelia wg św. Mateusza 5,1-12 (Osiem błogosławieństw)
8 listopad Ewangelia wg św. Marka 12, 38-44 (Wdowi grosz)
15 listopad Ewangelia wg św. Marka 13, 24-32 (Sąd ostateczny)
29 listopad Ewangelia wg św. Łukasza 21,25-28.34-36
2 3 2
  • Użytkownik Zadane
2009-11-27T18:37:42+01:00
01.11.2009r,NIEDZIELA Kazanie na Górze
Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. Gdy usiadł, zbliżyli się do Niego uczniowie. Wtedy odezwał się i zaczął nauczać.
Blogosławieństwa
Szczęśliwi ubodzy w duchu,
ponieważ do nich nalezy królestwo niebieskie. (link)
Szczęśliwi, którzy cierpią udrękę,
ponieważ będą pocieszeni.
Szczęśliwi łagodni,
ponieważ oni odziedziczą ziemię.
Szczęśliwi, którzy są głodni i spragnieni sprawiedliwości,
ponieważ oni będą nasyceni.
Szczęśliwi miłosierni,
ponieważ oni dostąpia miłosierdzia.
Szczęśliwi, którzy mają czyste serce,
ponieważ oni będą oglądać Boga
Szczęśliwi, którzy zabiegają o pokój,
ponieważ oni zostaną nazwani synami Bożymi.
Szczęśliwi, którzy są prześladowani za sprawiedliwość,
ponieważ do nich nalezy królestwo niebieskie
Jesteście szczęśliwi, gdy was znieważają, prześładują i oczerniają z mojego powodu. Cieszcie się i radujcie, bo wielka jest wasza zapłata w niebie. Tak samo przeciez prześladowano proroków, którzy byli przed wami.

Ewangelia wg Św. Mateusza, 5, 1-12a08.11.2009r,NIEDZIELA WDOWI GROSZZarzuty wobec nauczycieli Pisma
Nauczał dalej: "Miejcie się na bacznosci przed nauczycielami Pisma. Chętnie chodzą w wytwornych szatach, lubią pozdrowienia na placach, pierwsze krzesła w synagogach i honorowe miejsca na ucztach. Objadają domy wdów i dla pozoru długo się modlą. Ich spotka surowszy wyrok".
Wdowi grosz
Potem, siedząc naprzeciw skarbony, przypatrywał się, jak tłum wrzucał do niej drobne pieniądze. Wielu bogatych wrzucało wiele. Gdy przyszła pewna uboga wdowa, wrzuciła dwie drobne monety, czyli jeden kwadrans. Wtedy przywołał swoich uczniów i powiedział do nich: "Zapewniam was: Ta uboga wdowa wrzuciła więcej od wszystkich, którzy wrzucali do skarbony. Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im zbywalo, a ona ze swego ubóstwa wrzuciła wszystko, co miała, całe swoje utrzymanie".
Ewangelia wg Św. Marka, 12, 38-4415.11.2009r,NIEDZIELA- 33 SĄD OSTATECZNY Sądowi Ostatecznemu towarzyszyć będą znaki na niebie i ziemi, kataklizmy i ponowne przyjście na świat Jezusa ChrystusaPrzyjście Syna Człowieczego
W tych dniach, po tej udręce,
słońce się zaćmi
i księżyc straci blask
i gwiazdy będa spadały z nieba
a moce niebieskie zostaną wstrząśniete.
Wtedy ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach z wielką mocą i chwałą. Wówczas pośle aniołów i zbierze swoich wybranych z czterech stron świata, od krańców ziemi aż po krańce nieba.
Przypowieść o drzewie figowym
Uczcie się na przykładzie drzewa figowego: Gdy jego gałązka staje się miękka i wypuszcza liście, rozpoznajecie, ze zbliża się lato. Tak też i wy, gdy zobaczycie, że to się dzieje, wiedzcie, ze jest blisko, we drzwiach. Zapewniam was: Nie przeminie to pokolenie, dopóki nie spełni się to wszystko. Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą.
Konieczność czuwania
O tym jednak, kiedy nadejdzie ten dzień, nikt nie wie: ani aniołowie, ani Syn, tylko Ojciec.

Ewangelia wg Św. Marka, 13, 24-32

22.11.2009r,NIEDZIELA 34 -Niedziela zwykła
Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata Piłat powiedział do Jezusa: »Czy Ty jesteś Królem żydowskim?« Jezus odpowiedział: »Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o Mnie?« Piłat odparł: »Czy ja jestem Żydem? Naród Twój i arcykapłani wydali mi Ciebie. Coś uczynił?« Odpowiedział Jezus: »Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd.« Piłat zatem powiedział do Niego: »A więc jesteś królem?« Odpowiedział Jezus: »Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu.«
J 18, 33b-37

29.11.2009r,NIEDZIELA- 1. Niedziela Adwentu
Jezus powiedział do swoich uczniów: »Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu, w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. Albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, nadchodzącego w obłoku z wielką mocą i chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie. Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie przypadł na was znienacka, jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym.«
Łk 21, 25-28.34
2009-11-27T19:07:22+01:00
1 listopada:
8 błogosławieństw
Jezus widząc tłumy wszedł na góre.A gdy usiadł przystąpili do Niego Jego uczniowie.Wtedy otworzył Swoje usta i nauczał ich tymi słowami:
"Błogosławieni ubodzy w duchu,albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie
Błogosławieni,którzy sie smucą,albowiem oni będą pocieszeni
Błogosławieni cisi,albowiem oni na własność posiądą ziemię
Błogosławieni,którzy łakną i pragną sprawiedliwości,albowiem oni będą nasyceni.
Błogosławieni miłosierni,albowiem oni miłosierdzia dostąpią
Błogosławieni czystego serca,albowiem oni Boga oglądać będą
Błogosławieni,którzy wprowadzają pokj ,albowiem oni będą nazwani synami Bożymi
Błogosławieni,którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości,albowiem do nich należy Królestwo niebieskie
Błogosławieni jesteście gdy ludzie wam urągają i prześladują was i gdy mówią kłamliwie wszystko złe na was z mojego powodu.Cieszcie sie i radujcie bo wielka jest wasza nagroda w niebie"

8 listopada
Jezus nauczając mówił do zgromadzonych:
"strzeżcie sie uczonych w Piśmie.Z upodobaniem chodzą oni w powłuczystych szatach,lubią pozdrowienia na rynku,pierwsze krzesła w synagogach i zaszczytne miejsca na ucztach.Objadają domy wdów i dla pozoru odprawiają długie modlitwy.Ci tym surowszy dostaną wyrok"
Potem usiadł na przeciw skarbony i przypatrywał sie jak dłum wrzucał drobne pieniądze.Wielu bogatych wrzucało wiele.Przyszła tez pewna uboga wdowa i wrzuciła dwa pieniążki,czyli jeden grosz.Wtedy przywołał swoich uczniów i rzekł do nich:"Zaprawde powiadam wam: ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej.Wszyscy bowiem wrzucali z tego co im zbywało ona zaś z swego niedostatku wrzuciła wszystko co miała"

15 listopada
Jezus powiedział do swoich uczniów:
„W owe dni, po wielkim ucisku słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku. Gwiazdy będą padać z nieba i moce na niebie zostaną wstrząśnięte.
Wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłokach z wielką mocą i chwałą. Wtedy pośle On aniołów i zbierze swoich wybranych z czterech stron świata, od krańca ziemi aż do szczytu nieba. od drzewa figowego uczcie się przez podobieństwo. Kiedy już jego gałąź nabiera soków i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, że blisko jest, we drzwiach.
Zaprawdę powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą. Lecz o dniu owym lub godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec”.

22 listopada
Piłat powiedział do Jezusa: "czy Ty jesteś Królem Żydowskim?"
Jezus odpowiedział"czy to mówisz od siebie czy też inni Ci powiedzieli o mnie?"
Piłat odparł"czy ja jestem żydem?Naród Twój i arcykapłani wydali mi Ciebie.Coś uczynił?"
Odpowiedział Jezus"Królestwo moje nie jest z tego świata.Gdyby królestwo moje było z tego świata słudzy moi biliby sie abym nie został wydany Żydom"
Piłat zatem powiedział:"Jesteś Królem?"
Odpowiedział Jezus:"Tak,jestem Królem ja sie na to narodziłem i na to przyszedłem na świat żeby dać świadectwo prawdzie.Każdy kto jest z prawdy słucha mojego głosu"

29 listopada
Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy.
Ludzie mdleć będą ze strachu, w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. Albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte.
Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, nadchodzącego w obłoku z wielką mocą i chwałą.
A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie».
Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie przypadł na was znienacka,
jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi.
Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym».