1a) Z pośród nuklidów wybierz te których jądra zawierają taką samą liczbę neutronów.
₃₂ ₁₆ ₃₀ ³⁴ ³¹ ³⁶
¹⁶ E , ⁸ E , ¹⁴E, ¹⁶ E, ¹⁵ E , 16 E,

b) Z pośród podanych nuklidów wybierz te które są izotopami.

2) Napisz konfigurację elektronową, powłokową dla atomów:
K, I , oraz jonów S²⁻ , Al ³⁺

bardzo proszę o pomoc

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-27T19:50:37+01:00
A) ³²₁₆ E i ³⁰₁₄ E ³¹₁₅ E <- po 16 neutronów
b) ³⁰₁₄ E ( izotop krzemu ), ³⁴₁₆ E ( izotop siarki), ³⁶₁₆ E ( izotop siarki)

2.
K
K ² L⁸ M⁸ N¹

I
K² L⁸M¹⁸N¹⁸O⁷

S²⁻
K² L⁸ M⁸

Al³⁺
K²L⁸M⁰