Daje dużo pkt, więc liczę na odpowiedź!:)
Oto zadanie!

Zinterpretuj słowa Leopolda Staffa:
"Każdy z nas jest Odysem co wraca do swej Itaki".
W swojej wypowiedzi uwzględnij losy Odysa oraz własne doświadczenia(forma dowolna) na niecałe 2 str z zeszytu:)

Tam można, np może napisać, że naszą Itaką jest Dom itp..
proszę pomóżcie! Ja mam kompletna pustkę!! Pilne!!

1

Odpowiedzi

2009-11-28T11:18:03+01:00
To jest moja notatka z zeszytu na ten temat, powinno być dobrze, bo na pani dyktowała.

Tematem wiersza Leopolda Staffa jest życie ludzkie porównane do tułaczki mitycznego Odysa. Każdy człowiek popełnia błędy, nie zawsze wybiera właściwą drogę w życiu: " Wszędy są drogi proste, lecz i manowce wszędy."
Itaka symbolizuje dom (ojczyznę), w którym czujemy się bezpiecznie.
Podmiot liryczny to bliżej nieokreślona postać. W apostrofie zwraca się do człowieka, przekonując go, że każdy z nas popełnia błędy. Zwraca uwagę na to, że ze swoich czynów należy wyciągać wnioski:"Niech cię nie niepokoją cierpienia twe i błędy."
:)