1 Wykonaj działania
a)(3x-2)(3x-2y+1)-4x(2x-3y+1)
b)3(m+1)(n-2)+2(n+1)(m-2)
c)x(x+1)(x+2)-x(x-1)(x-2)

2 oblicz wartości liczbowe podanych sum algebraicznych dla x= -1 i y=0,1
a)4(5y+1)(1-5y)-5(4x+1)(1-4x)
b)(x+2y)² 2 +(2x-y)² 2 -5(x-y)(x+y)
c)3y(3y-2x)-(3-x)(x+3)-(x-3y)do potęgi 2

3 Zapisz w postaci sumy algebraicznej:
a)iloczyn dwóch kolejnych liczb naturalnych, z których mniejszą jest n-1
b)iloczyn dwóch kolejnych liczb parzystych, następujących po liczbie 2n
c)iloczyn dwóch kolejnych liczb nieparzystych, poprzedzających liczbę 2n+1

4 wykonaj mnożenie i zredukuj wyrazy podobne
a)n²(n-1)(n²+1)
b)n²(n+1)(n²-1)
c)(a-b)(a²+ab+b²)
d)(x²+x+1)(x²-x+1)

5 wyraź że zachodzi równość:
(a+b+c)²=a²+b²+c²+2ab+2bc+2ac

3

Odpowiedzi

2009-11-27T19:40:25+01:00
Zad1
a) ...=9x(do potęgi 2)-6xy+3x-6x+4y-2-8x(do potęgi 2)+12xy-4x=1x(do potęgi 2)+6xy-7x+4y-2
2009-11-27T19:46:45+01:00
1 Wykonaj działania
a)(3x-2)(3x-2y+1)-4x(2x-3y+1)
b)3(m+1)(n-2)+2(n+1)(m-2)
c)x(x+1)(x+2)-x(x-1)(x-2)


a) 9x-6xy+3x-6x+4y-2-8x+12xy-4x
b)3m+3+3n-6+2n+2+2m-4
c)x2+x+x2+2x-x2+1-x2+2
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-27T20:01:05+01:00
Zadanie 2
a)
4(5y+1)(1-5y)-5(4x+1)(1-4x)=4(5*0,1+1)(1-5*0,1)-5(4*(-1))=4(0,5+1)(1-0,5)-5(-4)=
4*1,5*0,5-5*(-4)=6*0,5-(-20)=3+20=23
b)
(x+2y)² 2 +(2x-y)² 2 -5(x-y)(x+y)=(-1+2*0,1)²*2+(2*(-1)-0,1)²*2-5(-1-0,1)(-1+0,1)=(-1+0,2)²*2+(-2-0,1)²*2-5*(-1,1)*(0,9)=(-0,8)²*2+(-2,1)²2+5,5*(-1,1)=1,6+2+4,41*2-6,05=2,6+8,82-6,05=11,42-6,05=5,37
c)
[3y(3y-2x)-(3-x)(x+3)-(x-3y)]²=[3*0,1*(3*0,1-2*(-1))-(3-(-1)*(-1-3*0,1)]²=
[0,3*(0,3+2)-(3-(-1)*(-1+0,3)]²=[0,3*0,5-(3+2)*(-0,7)]²=[0,15-5*(-0,7)]²=
[0,15+3,5]²=3,65²=3,65*3,65=13,3225