Odpowiedzi

2009-11-27T18:26:25+01:00
1 Pr Kep Plan kraz po elipsach w ogn w którym znajduje się słoń, odl plan od słońca w jej ruchu po orb ulega zmianie,2 kep, Pr pol każdej plan jest stała,V pol wyrażona jest stos pola zakreślonego przez r wodzący plan do t w którym to nast., im bliż słońca znaj się plan, tym ma większą V liniową 3Pr Kep Kwad okrs obiegu plan wokół słońca są wprs propor do sześcianów ich średnich odległ od słońca (miarę śred odle plan od słońca jest dł wielk pół osi elipsy,po której plan por się)Pr pow ciąż:Kazde dwa ciła posiad masę przyciągają się wzaj silą wprt propor do il mastych tych ciał a odwr propor do kwadr odl między ich środkami.Pol gr jest to przes w której na umie ciało dziła siła gr.M-masa żr pol gr m- masa ciała prób czyli ciała o rozm punk sluż do badania pl gr,Siła gr nie może być wiel charakt pole gr bo zależ od masy ciała umieszc w tym pol,Nateżenie pol gr wyra jest stosun siły gr jaka działa na umieszcz w danym punk pola ciło do masy tego ciało,Linie pol-sa to takie linie do których wekt natez jest w każ punk stycz,Linie pol-sa rown torom po jak prusza się ciało próbne umieszcz w tym pol,pol centr-pol wytwo przez źródło punk lub oś sym kołow.Zw przyś z przyś gr: Nateż pol gr i przyś gr są wekt o tym sam kier zwro i wart lecz są to różne wiel fiz,Nat rów jest przyś gr.Zas superpoz: jeż pol wytw jest przez wiecej niż jed żró to nat w dow punk tego pol rów jest wektorowej sum natęż od poszcze żró w tym punk.Pr w jedno p gr nie zal od dro po jakeiej jest wykon a zależ od różn wys pom którymi nast. Przemieszcz.Pr w p gr nie zal od dro po jakiej jest wykon i dlateg pol gr nazyw pol zachowaw a siłę gr siłą zachowaw.Pot pol gr: Ep nie może być wiel charak pol gr gdyż zal od masy ciała umieszcz w pol z tego powo def potecjał pol gr.Pot wyraż jest stos Ep jaką pos umieszcz w danym punk ciało do masy tego ciała:1-skal2-jed V=J/kg,3-war w cent p gr V=Ep/m=-GMm/r/m=-Gm/r.Zas spoz: jeż p gr wytw jest przez wie niż jed żró to pot w dowol punk tego pol rów jest skalar sum pot od poszcz żród w tym punk.Przyś ziem zal od szerok geogr,mają na to wpływ 2 czyn:1-spł ziem2-ruch obr ziem
2009-11-27T18:28:15+01:00
1 Pr Kep Plan kraz po elipsach w ogn w którym znajduje się słoń, odl plan od słońca w jej ruchu po orb ulega zmianie,2 kep, Pr pol każdej plan jest stała,V pol wyrażona jest stos pola zakreślonego przez r wodzący plan do t w którym to nast., im bliż słońca znaj się plan, tym ma większą V liniową 3Pr Kep Kwad okrs obiegu plan wokół słońca są wprs propor do sześcianów ich średnich odległ od słońca (miarę śred odle plan od słońca jest dł wielk pół osi elipsy,po której plan por się)Pr pow ciąż:Kazde dwa ciła posiad masę przyciągają się wzaj silą wprt propor do il mastych tych ciał a odwr propor do kwadr odl między ich środkami.Pol gr jest to przes w której na umie ciało dziła siła gr.M-masa żr pol gr m- masa ciała prób czyli ciała o rozm punk sluż do badania pl gr,Siła gr nie może być wiel charakt pole gr bo zależ od masy ciała umieszc w tym pol,Nateżenie pol gr wyra jest stosun siły gr jaka działa na umieszcz w danym punk pola ciło do masy tego ciało,Linie pol-sa to takie linie do których wekt natez jest w każ punk stycz,Linie pol-sa rown torom po jak prusza się ciało próbne umieszcz w tym pol,pol centr-pol wytwo przez źródło punk lub oś sym kołow.Zw przyś z przyś gr: Nateż pol gr i przyś gr są wekt o tym sam kier zwro i wart lecz są to różne wiel fiz,Nat rów jest przyś gr.Zas superpoz: jeż pol wytw jest przez wiecej niż jed żró to nat w dow punk tego pol rów jest wektorowej sum natęż od poszcze żró w tym punk.Pr w jedno p gr nie zal od dro po jakeiej jest wykon a zależ od różn wys pom którymi nast. Przemieszcz.Pr w p gr nie zal od dro po jakiej jest wykon i dlateg pol gr nazyw pol zachowaw a siłę gr siłą zachowaw.Pot pol gr: Ep nie może być wiel charak pol gr gdyż zal od masy ciała umieszcz w pol z tego powo def potecjał pol gr.Pot wyraż jest stos Ep jaką pos umieszcz w danym punk ciało do masy tego ciała:1-skal2-jed V=J/kg,3-war w cent p gr V=Ep/m=-GMm/r/m=-Gm/r.Zas spoz: jeż p gr wytw jest przez wie niż jed żró to pot w dowol punk tego pol rów jest skalar sum pot od poszcz żród w tym punk.Przyś ziem zal od szerok geogr,mają na to wpływ 2 czyn:1-spł ziem2-ruch obr ziem.
2009-11-27T18:34:08+01:00
P.g- Źródłem jest obiekt posiadający masę
Rodzaj:
Pole grawitacyjne może być polem centralnym (linie pola zbiegają się w jednym punkcie) lub polem jednorodnym (linie są równoległe). Rodzaj oddziaływania na odległość
Natężenie:
Natężeniem pola grawitacyjnego w danym jego punkcie nazywamy stosunek siły grawitacji działającej na punkt materialny umieszczony w tym punkcie pola do wartości masy tego punktu
Ruch:
Występuje ruch niejednostajnie przyspieszony (przy uwzględnieniu oporu ośrodka)
Potencjał: Stosunek energii potencjalnej ciała umieszczonego w tym punkcie pola do jego masy.
Oddziaływania: Tylko siły przyciągania
Działające siły: Słabe w porównaniu z siłami pola elektrostatycznego
Skutki oddziaływań: Pole Grawitacyjne (ściślej jej siły)stanowi przyczynę ruchu planet wokół Słońca. Siłą dośrodkową w takim ruchu jest siła grawitacyjnego działania Słońca na planetę. Podobnie jest z ruchem Księżyca i sztucznych satelitów wokół Ziemi
Wpływ na organizmy żywe: Przyciąga wszystko co ma masę, jednakże istnieją cząstki które mają bardzo małą masę i one nie ulegają oddziaływaniom grawitacyjnym

Pole grawitacyjne jest to przestrzeń, w której na ciało działają siły grawitacyjne. Obrazem pola grawitacyjnego są linie sił a ich kierunek i zwrot jest zgodny z kierunkiem i zwrotem sił działających na określone ciało znajdujące się w tej przestrzeni.itd

Wzór: Fg = G Mm / R2 lub Fg = mg

nie wiem co tu pisać najlepiej z książki..:) aa nie tu kombinować...