Odpowiedzi

2009-11-27T18:36:55+01:00
Leszek Balcerowicz, Jan Krzysztof Bielecki, Wojciech Brochwicz, Gromosław Czempiński, Bronisław Geremek, Andrzej Olechowski

Rzecznicy Rządu RP

D. Tusk
W. Pawlak
G. Schetyna
E. Bieńkowska
Z. Ćwiąkalski
Z. Derdziuk
M. Drzewiecki
J. Fedak
C. Grabarczyk
A. Grad
K. Hall
B. Klich
C. Kudrycka
E. Kopacz
M. Nowicki
J. Rostowski
M. Sawicki
R. Sikorski
B. Zdrojewski

Rzecznik prasowy rzeczników Rządu RP

A. Liszka


Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-27T18:39:21+01:00
* Waldemar Pawlak
wicepremier, minister gospodarki
* Jerzy Miller
minister spraw wewnętrznych i administracji
* Elżbieta Bieńkowska
minister rozwoju regionalnego
* Michał Boni
minister-członek Rady Ministrów
* Krzysztof Kwiatkowski
minister sprawiedliwości
* Adam Giersz
minister sportu i turystyki
* Jolanta Fedak
minister pracy i polityki społecznej
* Cezary Grabarczyk
minister infrastruktury
* Aleksander Grad
minister skarbu państwa
* Katarzyna Hall
minister edukacji narodowej
* Bogdan Klich
minister obrony narodowej
* Barbara Kudrycka
minister nauki i szkolnictwa wyższego
* Ewa Kopacz
minister zdrowia
* Maciej Nowicki
minister środowiska
* Jan Vincent-Rostowski
minister finansów
* Marek Sawicki
minister rolnictwa i rozwoju wsi
* Radosław Sikorski
minister spraw zagranicznych
* Bogdan Zdrojewski
minister kultury i dziedzictwa narodowego
2 5 2
2009-11-27T19:00:28+01:00
Prezydent,premier,wc premier,ministrowie,senatorzy
1 3 1