Przez grzałkę w ciągu 5 min przepłynął ładunek 150C. Oblicz:
A) wartośc natężenia prądu elektrycznego płynącego przez grzałkę,
B) wartośc wydzielonej w niej energii, jeżeli do jej końców przyłożone było napięcie 220 V.

2

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-05-24T20:52:52+02:00
A) I = q/t
q = 150C
t = 5 min = 300s

I = 150C / 300s = 0,5A

b) E = W = U * I * t
I = 0,5A
U = 220V
t = 5min = 1/12h
W = 220V * 0,5A * 1/12h = 9,(16) Wh
2009-05-24T20:53:44+02:00
Q=150 C
t=5min=300 s

a) I=q/t
I=150/300
I=0,5 A

b)t=5/60h
E=U*I*5/60
E=220*0,5*5/60
E=9,17 Wh