Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-27T18:59:15+01:00
Pa=F/S
Pa×S=F
F=Pa×S
a=10cm
b=10cm
c=30cm
S=2ab+2bc+2ac
S=2×10cm×10cm+2×10cm×30cm+2×10cm×30cm
S=200cm²+600cm²+600cm²
S=1400cm²=0,14m²
2000hPa=200000Pa
F=Pa×S
F=200000Pa×0,14m²
F=28000N=28kN
1 2 1