Odpowiedzi

2009-11-27T18:41:54+01:00
Turkowie chcieli zagarnąć pewien rejon (nie polski)
chcieli się powiększyć
królowie mieli "na pieńku" ze sobą
2009-11-27T18:43:04+01:00
Ciągłe napięcia na granicy spowodowane najazdami Tatarów na Polskę oraz Kozaków na Turcję. Strefą sporną były tereny Mołdawii i Wołoszczyzny. Za przyczynę mozna rownież uznać rywalizację polski i litwy o wpływy polityczne w Mołdawii.
2009-11-27T18:48:44+01:00
No więc Jan Sobieski chciał zakończyć kolejne nieporozumienia z Turcją i w tym celu zawarł antytureckie przymierze z Austrią które miało na celu że w razie potrzeby, państwa będą sobie pomagać!
Po niedługim czasie Austria potrzebowała pomocy bo napad na nią Kara Mustafa-przywódca Turków.
12 września 1683 roku wojska polskie ruszyły Austrii z pomocą i wygrały, a Austria zagarnęła Węgry i Siedmiogród.
My dostaliśmy wszystkie ziemię utracone w 1699r w zawartym pokoju w Karłowicach.

Ogólnie można dodać nieporozumienia, ciągłe wojny, kozaków itp.