Odpowiedzi

2009-11-27T18:43:11+01:00
Skale Celsjusza , Kelvina , Fahrenheita ,
2 3 2
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-27T18:45:04+01:00
Skala Celsjusza : 100 oC
Skala Fahrenheita : 112 oF
Skala Kelvina : 373.15 oK
Skala Rankine'a : 671,67 oR
Skala Réaumur'a : 80 oRé
Skala Rømer'a : 60 oRø
Skala Delisle : 0 oD
Skala Newton'a : 33 oN

To by było na tyle dodatkowo masz jeszcze(możę Ci się przydać mi się przydało i dostałam 6 );
Wzory do zamiany temperatury z Celsjuszy na inne skale
Celsjusz na Fahrenheit °F = (°C × 1.8) + 32
Celsjusz na Kelvin °K = °C + 273.15
Celsjusz na Rankine °R = (°C + 273.15) × 1.8
Celsjusz na Réaumur °Ré =(°C × 4)/5
Celsjusz na Rømer °Rø = °C × 21/40+7.5
Celsjusz na Delisle °De = (100 − °C) × 3/2
Celsjusz na Newton °N = °C × 33/100
Wzory do zamiany temperatury na Celsjusze
Fahrenheit na Celsjusz °C = (°F − 32) /1.8
Kelvin na Celsjusz °C = K − 273.15
Rankine na Celsjusz °C = (°R ÷ 1.8) – 273.15
Réaumur na Celsjusz °C = 1.25 × °Ré
Rømer na Celsjusz °C = (°Rø - 7.5) × 40/21
Delisle na Celsjusz °C = 100 − °De × 2/3
Newton na Celsjusz °C = °N × 100/33
Wzory do zmiany na Fahrenheity
Celsjusz na Fahrenheit °F = (°C × 1.8) + 32
Kelvin na Fahrenheit °F = (°K × 1.8) - 459.67
Rankine na Fahrenheit °F = °R - 459.67
Réaumur na Fahrenheit °F = (°Ré × 2.25)+ 32
Rømer na Fahrenheit °F = (°Rø - 7.5) × 24/7 + 32
Delisle na Fahrenheit °F = 121 − °De × 6/5
Newton na Fahrenheit °F = °N × 60/11 + 32
Wzory do zmiany z Fahrenheitów
Fahrenheit na Celsjusz °C = (°F − 32) /1.8
Fahrenheit na Kelvin °K = (°F + 459.67) × 5/9
Fahrenheit na Rankine °R = °F + 459.67
Fahrenheit na Réaumur °Ré = (°F - 32) × 4/9
Fahrenheit na Rømer °Rø = (°F − 32) × 7/24 + 7.5
Fahrenheit na Delisle °De = (121 − °F) × 5/6
Fahrenheit na Newton °N = (°F − 32) × 11/60
2 5 2
  • Użytkownik Zadane
2009-11-27T18:45:55+01:00
Skala Celsjusza : 100 oC
Skala Fahrenheita : 212 oF
Skala Kelvina : 375.15 oK
Skala Rankine'a :671.67 oR
Skala Réaumur'a :80 oRé
Skala Rømer'a : 60 oRø
Skala Delisle : 0 oD
Skala Newton'a : 33 oN
1 5 1