Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-11-27T18:56:59+01:00

ETEN
Atomy węgla w cząsteczce H2C=CH2 są w hybrydyzacji sp2, czyli cząsteczka przybiera kształt płaski. Kąty pomiędzy wiązaniami wynoszą 120°. .
Widać cztery wiązania C−H typu czołowego σsp-s, jedno wiązanie C−C typu σsp-sp i drugie wiązanie C−C, jednak tym razem typu πp-p. Tworzy się ono z niezhybrydyzowanych orbitali p.

Orbitale p nie będące w stanie hybrydyzacji są domeną hybrydyzacji sp2 i sp. W pierwszej jest jeden niezhybrydyzowany orbital p, a w sp są dwa.

BUDOWA
H H
\ /
C = C
/ \
H H

hybrydyzacja typu sp2
wiązania typu π (pi) i δ (sigma)

Etyn

BUDOWA

CH ≡ CH C2H2

Hybrydyzacja typu sp

Wiązania typu π (pi) i δ (sigma)

Cząsteczka ma układ liniowy
4 2 4