Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-27T19:03:50+01:00
":" oraz "/" to będą u mnie kreski ułamkowe
korzystamy z tego, że sin²α+cos²α=1, gdzie α jest dowolnym kątem to też:

2(sin²15°+cos²15°)-3ctg60°=2*1-3ctg60⁰=2-3ctg60⁰=2-3*(√3/3)=2-√3

to był licznik... wstawmy go do ułamka i mamy, że:
(2(sin²15°+cos²15°)-3ctg60°) : 2sin45° =
= 2-√3 : (2* √2/2) = 2-√3 : √2

pozbywamy się teraz niewymierności z mianownika i mamy:
(2-√3):√2 = (2-√3)*√2 : √2*√2 =2√2-√6:2

Wynik to: ½*(2√2-√6)
2009-11-27T19:26:20+01:00