Zadanie 1.
Wyznacz x (jeśli to konieczne, zapisz odpowiednie założenie)

a) y=(8z/x-2)+1
b) 1/a=1/x - 1/y
c) y+√5=2/x√2-z√3
d) y= √z - [2/(x/2+z/3)]

zadanie 2.
Z podanego wzoru wyznacz wskazane wielkości (jeśli to konieczne, zapisz odpowiednie założenie)

a) p=srl+sr² wyznacz l,s
b) a=√2bc - bd wyznacz b,d
c) x=2pi/a-c² + d/2 wyznacz a,d
d) f= 4pi²a/2(a-b) wyznacz a,b
e) s= a²+ [4(a²-1)/2] wyznacz a
f) E=mv²/2 + mgh wyznacz h,m

1

Odpowiedzi

2009-11-27T19:26:46+01:00
ZADANIE 1
a) y = (8z/x-2)+1 → x-2 ≠ 0 → x ≠ 2
y-1 = 8z/x-2
(y-1)×(x-2) = 8z
x-2 = 8z/y-1
x = (8z/y-1)+2

b) 1/a = 1/x-1/y
a/1 = x/1 - y/1
a = x - y
x = a+y

c)y+√5 = 2/x√2-z√3
(y+√5)×(x√2-z√3) = 2
x√2-z√3 = 2/y+√5
x√2 = (2/y+√5) + z√3
x = ((2/y+√5)+z√3)/√2

ZADANIE 2
a) p=srl+sr² wyznacz l,s
l = (p-sr²):sr
s = p/(rl+r²)
b) a=√2bc - bd wyznacz b,d
b = a/√2c
c) x=2pi/a-c² + d/2 wyznacz a,d
a = 2π/(x+c²-d/2)

reszta jest troche nie zrozumiale zapisana... nie jednoznacznie.
licze na dobre punkty