1. Dana jest funkcja f określona wzorem
f(x)= {-x+1 dla x∈(-∞;2> ; 3x+1 dla x∈(-2;1); -2x-4 dla x ∈<1; +∞)
miejscem zerowym funkcji f jest liczna
A.1 b.-2 c.-⅓ d.⅓

2. wyznacz wzór funkcji, której wykres powstaje powstaje przez przesuniecie wykresu funkcji o 5 jednostek w prawo to
A. y=f(x+5)
B.y=f(x)+5
c.y=f(x-5)
D. y=f(x)-5

3. wzór funkcji który wykres powstaje przez przesunięcie wykresu funkcji f o 3 jednostki w dół to:
. y=f(x+3)
B.y=f(x)+3
c.y=f(x-3)
D. y=f(x)-3

PROSZĘ O SPOSÓB ROZWIĄZANIA

2

Odpowiedzi

2009-11-27T19:09:06+01:00
2009-11-27T19:13:34+01:00