Zad.1 Odpowiedz na pytania
1.Gdzie 22 czerwca w południe promienie słoneczne padają pionowo?
2.Jaka pora roku rozpoczyna się 23 września na półkuli południowej ?
3.Jaka pora roku rozpoczyna się 23 września na półkuli północnej ?
4.W niektórych dniach roku półkula północna i półkula południowa są oświetlone tak samo?
5.Jaka pora roku rozpoczyna się na półkuli południowej 22 grudnia ?

Zad.2Uzupełnij zdania określeniami z ramki,użytymi w odpowiedniej formie gramatycznej.Uwaga,nie wszystkie określenia należy wykorzystać.


Wyrazy z ramki to :
21 marca
Gwiazda Polarna
24 godziny
rok przestępny
366 dni
22 grudnia
orbita
Syriusz
175 dni
23 września
365 dni
22 czerwca
Ziemia obiega Słońce po drodze zwanej........................W czasie ruchu obiegowego oś Ziemska jest stalke skierowana ku....... ......... Ziemia obiega Słońce w ciągu ..... . Co cztery lata występuje...... .........,który liczy ...... . Na półkuli północnej najdłuższy dzień w roku występuje......,a najkrótszy........ . Dwa razy w roku,......... i ........., na całej kuli ziemskiej dzień i noc trwają po dwanaście godzin.Czekam na szybkie odpowiedzi.... Z góry dziękuje :)))

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-27T19:16:04+01:00
Zad.1 Odpowiedz na pytania
1.Gdzie 22 czerwca w południe promienie słoneczne padają pionowo?

na równiku

2.Jaka pora roku rozpoczyna się 23 września na półkuli południowej ?

wiosna

3.Jaka pora roku rozpoczyna się 23 września na półkuli północnej ?
jesień

4.W niektórych dniach roku półkula północna i półkula południowa są oświetlone tak samo?

nie


5.Jaka pora roku rozpoczyna się na półkuli południowej 22 grudnia ?

lato


Zad.2Uzupełnij zdania określeniami z ramki,użytymi w odpowiedniej formie gramatycznej.Uwaga,nie wszystkie określenia należy wykorzystać.


Ziemia obiega Słońce po drodze zwanej..orbita....W czasie ruchu obiegowego oś Ziemska jest stalke skierowana ku.Gwiazda Polarna ......... Ziemia obiega Słońce w ciągu 365 dni . Co cztery lata występuje rok przestępny,który liczy 366 dni . Na półkuli północnej najdłuższy dzień w roku występuje.22 czerwca,a najkrótszy. . Dwa razy w roku,22 czerwca i 22 grudnia, na całej kuli ziemskiej dzień i noc trwają po dwanaście godzin.
30 3 30
  • Użytkownik Zadane
2009-11-27T19:17:27+01:00
22 czerwca – dzień przesilenia letniego – promienie słoneczne padają pionowo na zwrotnik Raka. Lepiej oświetlona jest półkula północna, na której dzień jest dłuższy od nocy. Za kołem podbiegunowym północnym panuje dzień polarny.

23 września – dzień równonocny wiosennej i jesiennej – promienie słoneczne padają pionowo na równik

22 czerwca – Lepiej oświetlona jest półkula północna, na której dzień jest dłuższy od nocy. Za kołem podbiegunowym północnym panuje dzień polarny.
lato
21 marca i 23 września – dzień równonocny wiosennej i jesiennej – promienie słoneczne padają pionowo na równik. Promienie słoneczne tylko w te dni oświetlają jednakowo półkulę północną i południową, a w ciągu doby oświetlają całą planetę podczas jej obrotu wokół osi. Dzień i noc na całej kuli trwają po 12 godzin

22 grudnia – dzień przesilenia zimowego – promienie słoneczne padają pionowo na zwrotnik Koziorożca. Lepiej oświetlona jest półkula południowa, na której dzień jest dłuższy od nocy. Za kołem podbiegunowym południowym panuje dzień polarny.Ziemia obiega Słońce po drodze zwanej..........orbita.............W czasie ruchu obiegowego oś Ziemska jest stalke skierowana ku....... .gwiezdzie polarnej........ Ziemia obiega Słońce w ciągu ...24 h.. . Co cztery lata występuje...rok przestępny... .........,który liczy ...366... . Na półkuli północnej najdłuższy dzień w roku występuje..22 czerwca....,a najkrótszy...22 grydnia..... . Dwa razy w roku,...21 marca ...... i ....23 wrzesnia....., na całej kuli ziemskiej dzień i noc trwają po dwanaście godzin.


104 4 104