Zadanie 1
W jednej z gazet ukazała się reklama:"" Za samochód płacisz teraz jedynir 25 590 zł, czyli tylko 70% ceny. Resztę wpłacasz po roku i to bez odsetek"".
Ile w sumie zapłacisz za samochód kupiony w tej promocjii?

Zadanie 2
Cenę płyty CD obniżono o 20 %. Oblicz cenę płyty po obniżce. jeżeli wcześniej kosztowała 65 zł.

Zadanie 3
Cenę roweru górskiego podwyższono o 10 % . Oblicz cenę roweru po podwyżce , jeśli wcześniej kosztowała680 zł.
PROSZĘ !!!
PROSZĘ JESZCZE ROZWIĄZANIA!!!

2

Odpowiedzi

2009-11-27T19:14:43+01:00
1.
25590 = 70%
x = 100%

x= 25590 * 100 /70 = 36,557 zł

2.
100% - 20 % = 80 %
65 zł * 80% = 65 * 0.8 = 52 zł

3.
680 * 110 % = 680 * 1.1 = 748 zł
2009-11-27T19:15:58+01:00
1. 70%= 25 590
100%= x
x= 100*25590:70
x=36557 zł

2.
100%=65
80%=x
x=80*65:100
x= 52xł

3.100%=680
10%=x
x= 10*680:100
x=68zł

680+68= 748 zł
odp. Po podwyżce rower kosztował 748 zł.